Meeting2019-03-14

Divvun-møte 14.3.2019

Til stades: alle saman

Saker:

 • Sidan sist
 • Unesco/New York
 • Gramcheck + ikon
 • Tilsetjing av ny programmerar
 • Arbeid framover
 • skitur

Sidan sist

Duommá

 • testar gramchk i Libre å fixar bugs å førbättrar analyser å sånt

Børre

 • TermWiki
  • Inarisamiske lister inn i TermWiki (Láhkasánit 2003 fra finske sametinget, liste med over 14 000 fin-smn oppføringer)
  • Brukere kan ikke bytte passord, undersøke hva som forårsaker det
  • Fikse feil i JustermTana
  • Utelukke godkjente termer som sørger for at eXist i sátni.org kræsjer fra å bli med i term*.xml-filene.

Elena

 • ferdig med tags_via_apertium, samt fortsatt med sem-tagging

Linda

 • computel foredrag og workshop, proceedings
 • ICLDC konferanse, program
 • undervisning (retting av obligatorisk oppgave)

Maja

 • Semtagger
 • Adj-artikkel - var i Jergul i 25.-27.febr
 • begynt å se på valens - Bergsland & LMM
 • snakket med David - David positiv mht. sörsamiske fagdager.

Sjur

 • Symbol-leksikon
 • Hermeteikn i gramkont
 • store bokstavar i hfst-pmatch
 • møte med ambassadefolk frå Canada
 • Unesco-førebuing
 • retta feil i gramkont som gjorde at stavekontrollen ikkje funka

Unesco/New York

 • dele techdoc fra giellateknos hjemmesider (allerede gjort i Divvun). Techdoc flyttes til eget domene.
 • lenke til facebok/instagram på nettsidan
 • bestill visittkort for alle som skal til Unesco!
 • laga presentasjon og reklamemateriale i lag med SD, KMD?
 • søke om ESTA-visumfritak
 • registrera seg på arrangementet: Heimeside for arrangementet
 • flybillett + hotell

Gramcheck + ikon

 • Enighet om at ikonforslag 2 er det beste

Tilsetjing av ny programmerar

 • jobbet med tekst for jobbannonsen, videresent for gjennomsyn høyere i systemet (Sjur, Trond, Lene, Børre)

Arbeid framover

Duommá

 • hård-testa gramchk i Libre å fixa bugs å førbättra analyser å sånt

Børre

 • Elektronisk ordboksmøte i Helsingfors
 • NDS og sátni.org

Elena

 • sem-tagging

Maja

 • Semantiske tagger
 • (Forslagsmekanismen)
 • Arbeida vidare med CG- Valens - Syntaks. Toamma, Linda.
 • Leia arbeidet for dei timetilsette
 • Yaml-tester - for verbgruppe 5 og 6
 • Artikkelskriving - adjektiv: Se på fortsetningsleksikonene

Linda

 • Undervisning (obligatoriske oppgaver)
 • Duommá sine bugger
 • litt administrasjon i sammenheng med reisen

Skitur

 • Låååååååååååång