Meeting2019-05-16

Divvun-møte 16.05.2019 Tilstades: Sjur, Maja, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

 • sidan sist
 • sommarferieplanar
 • grammatikkontrollplanar

Sidan sist

DUOMMÁ

 • testat å førbättrat gramchk:
  • lagt till mycke NEGATE Err/Orth i disamb-fil
  • lagt till mange errorth former
  • skrivit mange bug-meldinger

Børre

 • New York-tur
  • giellalt.uit.no (commontechdoc)
  • indigenous-langtech.uit.no (med nikola)
 • feedback-link på sátni.org
 • konvertere keyboards fra svn til git, importere på github
 • lister inn i TermWiki (sme, sms, smn)

Elena

 • New York-tur, gjorde mykje reklame for presentasjonen vår!
 • missinglist via MT (ei liste ferdig!)
  • har sendt spørsmål til Giellagáldu
 • sem-tags (delvis i lag med Duommá)

Linda

 • New York (oversetting til spansk, kommentere presentasjonen, kontakt med andre urfolk som er interessert i språkteknologi)
 • undervisning, eksamen
 • kontakt med Quechua folk
 • litt administrativt arbeid
 • begynte med realword errors igjen

Maja

 • Skrivekurs, artikkel adjektiv: kasusböying av adjektiv. Inspirerende.
 • yaml-testing (alt for mange tester som fortsatt feiler)
 • lastet ned og fått bedre oversikt over GG-lemma (lagt til noen lemma)
 • Ove Lorentz - forslag om sma-fonologi-kræsjkurs/seminar i august? - Maja skriver et utkast, som Ove kan se på.

Bør vi ha med GG-folka på eit slikt kurs med Ove? Dokumenter uttale av dei sørsamiske fonema skikkeleg.

Sjur

 • NY/UNPFII 18
  • flygeblad, nye nettsider, laga presentasjon
  • bra presentasjon
  • lærerikt
 • årsrapport til KMD
 • minikonkurranse på gang (tastatur, grammatikkontroll, m.m.)
 • skreiv søknad om TTS-prosjekt for smj eller sma
 • arbeid med sma
 • har byrja å planleggja endringar i infrastrukturen med tanke på betre samarbeid med andre (jf 7-årsprosjektet med Alberta/Canada)

Sommarferieplanar

NB! Instituttet har bede om at vi registrerer feriedagar!

 • DUOMMÁ july - v 27-31
 • LINDA antakeligvis i juli/august
 • Børre: Uke 22 27.5-31.5 (avsp), 25-27 15.6-7.7, 32, 33 -> 3.8-18.8
 • Maja: Ferie: 30.6-7.7 Jobb: 8.7 -22.7 (missinglist) (2 uker eller 3 uker) Ferie: 22.7 - 12.8 eller 19.8
 • Sjur: sannsynlegvis juli
 • Elena: juli/aug frem til skolestart

Grammatikkontrollplanar

 • betalansering ca 15. august
 • 1.0-lansering 3. desember

DUOMMMMMMMÁÁÁÁÁÁ

 • testa å førbättra gramchk:
  • lägga till mycke NEGATE Err/Orth i disamb-fil
  • lägga till mange errorth former
  • skriva mange bug-meldinger

Linda

 • fikse noen realword error false positives
 • jobbe med sammensatte ord (fikse falske positiver)

Børre

 • Testinfra-opplegg

Neste Divvun-samling

Fyrste veka i juni.