Meeting2019-06-06

Divvun-møte 6.6.2019

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • sommarferie
 • arbeid framover

Sidan sist

Maja

 • Planlagt sma-fagdager, 2.-4. oktober i Levanger, Nordlyd.
 • missinglist, sem-tags med Elena
 • artikkel adj-stamme iht. komparasjon.
 • (möte+borte fra jobb en dag pga.sykt barn)
 • korpusinnsamling bibel.
 • Fonologi m/Ove Lorentz.

Linda

 • laga og forbedra realword error rules fra Duommás liste
 • jobba intensivt med mwe-dis.cg3 og eksemplan med mulige sammensatte ord, fiksa en del falske positiver og negativer (etter at vi avgjorde ka som skal være med i første lanseringa)
 • begynt å planlegge artikler med Børre, Sjur, Duommá:
  • https: //visl.sdu.dk/nodalida2019.html
  • https: //easychair.org/cfp/SAALS-4
 • starta en bug om semtag diskusjoner etter en samtale med Lene
 • litt administrativt (reiseregning, etc.)

Elena

 • sem-tags

Duommá

 • testa o forbedra gramchecker:
  • lagt til errorth former
  • tvika regler i disambfilen
 • hjälpt Linda med compoundsbuggar, leta exempler till hon o lagt till ord
 • sem-tags med Elena

Børre

 • Grammarcheck-tester

Sjur

 • yaml i sma, sme, smj
 • prosjektadmin mot Gøteborg
 • minikonkurranseutlysing (tastaturarbeid)
 • stavekontrolldiskusjonar med Kautokeino, Børre og Brendan - Tino har planlagt endringar, Brendan et co har gjort det (utan at dei visste om Tino sine tankar)
 • testbenk for grammatikkontrollen - diskuterte med Børre, testa
 • sma-konferanse i lag med Maja
 • ny runde med opphavsrettsavtale med SD
 • rydda i talesynteseressursar
 • admin

Sommarferie

 • Linda: ca. 10.07.-15.08. evtl litt annerledes i august
 • Sjur: 5.7.-4.8., ev nokre dagar elles.
 • duommá: hela juli 5v
 • Børre: 20.6-11.7, 10.8-25.8
 • Maja:
 • Elena:

Arbeid framover

Maja

Duommá

 • testa o forbedra gramchecker:
  • lägga til errorth former
  • tvika regler i disambfilen
 • hjälpa Linda med compoundsbuggar, leta exempler till hon o lägga till ord

Linda

 • fortsette med sammansatte ord
 • begynne med setningsgrenser
 • artikkelplanlegging & abstrakt
 • semtagger

Børre

 • gramchecker-test

Elena

 • Sem-tags
 • missing
 • err-tags

Sjur

 • admin
 • yaml
 • sma-konferanse