Meeting2019-08-27

Divvun-møte 27.8.2019

Til stades: duommá, buerrie, májjá-læjsa, šuvra, eleene-juvnije

Saker:

 • sidan sist
 • neste Divvun-samling og møte i referansegruppa
 • grammatikkontroll m.m.
 • ny/oppdatert Divvun-logo
 • hausten - kva skjer
 • arbeid framover

Sidan sist

duommá

 • error markup

Buerrie lagar statistikk over dei filene som Duommá har jobba med og dei som står att.

buerrie

 • Riddu-stand i lag med Lene
 • Forandre sátni.org fra å kalle satni.uit.no:8888/exist til https://satni.uit.no/satnibackend, fikset problem i nyere Chrome for bl.a. YLE Sámiradio
 • Lære om GraphQL, lage en slags backend for ny termwiki
 • Teste Chromebook-tastatur
 • correct-no-gs for sma og smj
 • ta vare på eXist- og apache-logger til bruk for bl.a. Giellagáldu
 • hente tekst fra nrk.no (fikse crawleren så den leser det nye formatet av kortnyhetene)
 • 2016-2018-årgangene fra Ávvir, kommer mer
 • gramchecker-tester

eleene-juvnije

 • missing
 • sem-tags
 • cg

Tekniske utfordringar - Sjur ser på dei etter møtet.

májjá-læjsa

 • GG-missinglemma+semtagg i lys av fonologi/fonetikk (Hasselbrink, Bergsland og Lorentz + kurs med Martin Kramer)
 • Arbeid med sma-forskningskonferanse
 • Hösten - Omsetjing

Maja har søkt permisjon i eitt år frå oktober i år.

Maja vil sjå på yaml-testane neste veke i lag med Sjur, få dei heilt klare før ho går ut i permisjon.

šuvra

 • mykje grammatikkontrollarbeid
  • testing
  • retting
  • sendt saker til Kevin og Tino
 • ref-gruppe-admin
 • sma-konferanse
 • server-byte - api-giellalt.uit.no vart powna for tre veker sidan (gramcheck-server går der, andre ting etter kvart)
 • oppdatert feilmodellane for stavekontrollane
 • Chromebook (grombok)-tastatur

neste Divvun-samling og møte i referansegruppa

Samling neste veke, møte i referansegruppa på onsdag.

Árran: sjekk med Jørgen Kintel.

grammatikkontroll m.m.

Vi pratar om dette neste veke i Tromsø.

ny/oppdatert Divvun-logo

Vi diskuterte. Større avstand mellom D i Divvun og UiT-logosymbolet i versjonen utan UiT, og mindre bokstavar?

hausten - kva skjer

 • referansegruppemøte neste veke
 • nye folk
 • lansera beta av grammatikkontroll, seinare 1.0-versjon
 • avanserte stavekontrollar for sma, smj
 • NODALIDA i Åbo (30. sept - 2. oktober)
 • sma-konferanse på Levanger (2.-4. oktober)
 • Anaare (9.-10. oktober)
 • Ferdig versjon av grammatikkontroll
 • oppdaterte mobiltastatur
 • stavekontroll for MS Office for mac

Mobilstavekontrollen:

Hvorfor får ikke "eahki" + "eagi" relevante retteforslag? Disse forslagene popper opp: "Áhku, Ávki, Dáhki"

Vanleg å skriva: Dearvuođat eagis, for dety siste ordet kjem desse forslaga: dagus, rágis, earis. For skrivefeilen eahkis kjem desse: dáhkis, ráhkis, dahkkis, hadde venta eagis.

Vi treng vekt etter posisjon - endringar i start og slutt skal vektast høgt (lite sannsynlege), endringar i midten vektast lågt.

arbeid framover

 • Børre og Sjur i Oslo
 • samling neste veke
 • missing
 • testa sma, smj, sme (stavekontroll, grammatikkontroll)
 • programmerarstillinga (Børre og Sjur)

duommá

 • error markup