Meeting2019-09-03

Divvun-møte 3.9.2019

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • tur til Kautokeino
 • endra stillingskodar for alle i Divvun - teknisk istedenfor administrativ stilling
 • langsiktig satsing på to personar til
 • tur til Jokkmokk?
 • artikkel NODALIDA
 • onsdag: møte med referansegruppa kl. 11

Sidan sist

Duommá

 • error markup

Børre

 • Termwiki: Excel-lister lever i beste velgående, lage program for å finne mulige duplikater og lime dem inn i Excel-listene, for å unngå dobbeltarbeid

Maja

 • planlegging av sma-konferanse
 • GG-lemma(Lorentz, Hasselbrink, Bergsland)
 • Jobbet med problemstillinger om fonologi/fonetikk, sendt til Ove
 • installert IPA: jippi! Fortsetter med dette denne uka.
 • Vært på forelesing om fonologi
 • adj-artikkel

Elena

 • semtags
 • planlegger giellavahkko på Ájluokta/Drag

Linda

 • grammar checker bugger
 • NODALIDA reviews

Sjur

 • stavekontrollarbeid med smj og sma
 • sma-konferanse
 • programmerartilsetjing

Tur til Kautokeino

Datamaskin og opplæring til nye tilsett. Børre kan dra.

Endra stillingskodar for alle i Divvun

Sjur tek dette vidare med fagforeiningane.

Rekrutteringsstillingar i sma og smj - langsiktig satsing på to personar til

Sjur tek dette opp med referansegruppa.

Tur til brukarane våre

 • prioriter turar til nærområdet
 • planleggja tur til Jokkmokk i lag med folka der

Konferansar og artiklar

 • Nodalida: 30.9.-2.10.
 • Levanger/SMA-biejjieh: 2.-4.10 9-13

Nye folk

 • vi må sjå over dokumentasjonen med tanke på nye folk.
 • Skriva artiklar?