Meeting2019-12-13

Divvun-møte 13.12.2019

Tilstades: Sjur, Siri, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

 • sidan sist
 • bugzilla
 • juleferie
 • arbeid framover

Sidan sist

Sjur

 • LT4All
  • manifest for open språkteknologi (81 har signert)
 • nytt iOS-tastatur ute - mykje arbeid med utforming og testing
 • avtale mellom SD og UiT
 • artikkel i lag med Linda og Duommá
 • 2 x møte med KMD: 1. om digitalisering i samisk, 2. standard haustmøte
 • møterommet
 • Møte med Tromsø-kommune (saman med Børre, Maja og Sauli Guttorm)

Siri

 • TermWiki
 • Missinglista

Har laga ein collection i Termwikien for saker som skal sendast tilbake til GG.

Linda

 • NODALIDA artikkel
 • named-entity guesser i CG
 • artikkel med Mika LREC
 • systematiske real word errors med Duomma
 • fonetiske sett
 • sett litt på sørsamisk disambiguering
 • fant ut om regulære uttrykk ilag med Eckhard

Elena

 • Sem tags
 • Leksikonene; lagt inn typiske skrivefeil
 • systematisk (og manuell) sjekk av lexiconene
 • sjekket typos.lexc opp imot speller
 • typos og bugs i filer/kommentarer
 • ryddet lemma alfabetisk
 • lagt inn de to siste listene fra GG
 • kommentert inn TODO ord

Duommá

 • rela-word-errors:
 • testmaterial samlar
 • finne et system i fonetikk-syntaks-realword-error-verdenen for å generalisere

Børre

 • LT4All
 • TermWiki
  • Undervisning i Tromsø
  • Legge til expression-sider automatisk
  • Fjerne tomme expression-sider automatisk
  • Importere excel-ark
  • Statistikk per språk ut i fra dump.xml, nyttig for å se endringer mellom forskjellige innsjekkinger
 • sátni.org
  • paradigmer for samiske språk og finsk (bruker cgi som backend for det)
  • lagt om layout for artikler
 • Møte mellom UiT, SD og KMD, samisk digitalisering
 • Divvun-info til lærerstudenter i nordsamisk andrespråk i Alta
 • Jur-Fak i Tromsø jobber med å sparke i gang en samisk justermgruppe, møte i Tana
 • Møte med Tromsø-kommune (sammen med Sjur, Maja og Sauli Guttorm)

Bugzilla

Nettside der man registerer feil som skal rettes opp

 • Siri og Sara får ansvar for sørsamisk
 • Feil som gjeld sørsamisk bibelomsetjing og namn
 • Sjur følger opp, møte tysdag neste veke

Juleferie

Halve arbeidsdager i romjula, en fridag. Enten jule- eller nyttårsaften fri.

 • Duommá: ingen julferie - jobbar julafton
 • sjur: avspasering, siste arbeidsdag 20.12. Deretter på igjen på nyåret!
 • Børre: juleaften, romjula, nyttårsaften
 • Linda: evtl. litt på reise i neste uka, 24. fri, kanskje ei uke etter nyttår
 • Elena: 24. fri
 • Siri: 24 fri. J

Arbeid framover

Linda

 • real word errors

Duommá

 • rela-word-errors:
 • testmaterial samlar
 • finne et system i fonetikk-syntaks-realword-error-verdenen for å generalisere

Børre

 • sátni.org

Grammatikkontroll

 • 10-15 feil som vi hjar jobba med
 • systematiske ekteordsfeil (jf lista til Duommá)
 • vi satsar på 1.0-lansering i den samiske veka i februar
 • vi bør leggja til eit system for å logga kva folk rettar (og ikkje rettar!) slik at vi kan gjera han betre - byggja opp eit feilkorpus automatisk

Giellagas

 • Konvertere en nordsamisk-finsk ordbok, publisere den på nett
 • Skoltesamisk-finsk ordbok lenger utpå våren
 • Lulesamisk ordbok. Enten oppdatering fra Kintel, eller jobbe videre med den gamle versjonen vi har

Tastaturappen

 • Flere språk