Meeting2020-02-05

Divvun-møte 5.2.2020

Til stades:

Saker:

 • Sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Børre

 • TermWiki: Excel-ark fra Per Martin Israelsson og Sara Allas
 • sátni.org: Ny visning av artikler
 • Forberede overgang til ny svn-server

Elena

 • LU2-førelesingar
 • Møter ang oversettinger til samisk: 100 barnebøker
  • orientering om sma-prosjektet, utfordringar med å få forfattarar og omsetjarar til å gå med på å gje frå seg tekstar
  • planlegg smj-prosjekt, i lag med Sametinget

Diskusjon om ulike aspekt ved omsetjingar, problematiseringar kring kvaliteten på omsetjingane, og det å gje tekstane til korpuset.

Sara: vi bør ha eit tettare og betre samarbeid med Gïelegaaltie.

Framover:

 • kan Elena arbeida ei stund med korpusinnsamling? Sjur sjekkar økonomi og andre føresetnader
 • laga eit tredje, heilt lukka korpus? som berre er til intern bruk og målretta forsking, ikkje ope tilgjengeleg, t.d. i Korp, kan gjera det lettare for folk å gje frå seg tekstar
 • laga ppt-presentasjon og lite hefte som orienterer om korpusa våre, og korleis dei blir brukt og er til nytte for både oss og det samiske samfunnet

Linda

 • opplæring Ritva
 • testing av generelle ekteordsfeil basert på Duommá sitt materiale
 • kommunikasjonsseminar - empatisk kommunikasjon 12. februar fra 09.00-12.00

Ritva

 • byrja denne veka
 • skal jobba med error-korpus for grammatikkontrollen
 • gått gjennom oppmerkingssystemet

Sara

 • jobbdager i Tromsø forleden uke som var veldig veldig nyttig! Hadde vært så greit å hatt den innføringen for lenge siden. Pensum som ennå ikke er lest gjennom er Lene sin avhandling!
 • spørsmålstilling: hvordan ihtt. hvordan vi skal "behandle" ord som "baakohth" (karitativ). Hadde lengre diskusjon med Trond om dette og litt med Lene. (skal alle substantiv legges inn med karitativ form? Kan 20 "mest vanlige" former legges inn? Andre alternativer?)
 • Sørsamisk GG skal ha møte i Tråante 25.-27.02.2020 - hadde det vært en ide å be om møte med de slik at de får innblikk i hva vi jobber med, synliggjøre arbeidsredskapene vår (ikke nødvendligvis at vi skal "prompre" de på å bruke TermWiki (arbeidsgr. er der for normeringsarbeide, ikke ressursert til å bruke giellawiki - de er 60+ gruppe.
 • sitter med en tanke om å lage en brukerundersøkelse for (sør)samisk for å høre hva brukerne savner/behøver/ønsker?
 • legge press på Sametinget om fortgang i sørsamisk "čállinrávigirji" på sørsamisk.
 • generelt spm.: hvordan kan vi tilgjengeliggjøre bl.a stavekontrollen/samisktastatur bedre - tenker med hindringer vanlige brukere møter på med tanke på nedlastinger når man ikke er administrator på sin maskin

Siri

 • Missinglista: Skjekket in ord fra lista-
 • termwiki: legge in bibelnamen till Gielegaaltije, rettet i termwiki
 • semtag: mere ingående vad som ligger i semtagen.
 • Siri og Sara har prata om ord som bør sendast tilbake til GG, ligg som ein eigen collection i Termwikien

Sjur

 • testa iPhone-tastatur, ny versjon kjem snart
 • programmerarstillinga
 • datamatamaskinkræsj

arbeid framover

Børre

 • satni.org: visning av artikler
 • kommunikasjonsseminar - empatisk kommunikasjon 12. februar 09-12
 • møte med Tromsø kommune om Divvun Installer CLI 13. februar 14-15
 • TermWiki-kurs for Finnmarkskommisjonen og Indre Finnmark tingrett 14. februar
 • Evt. møter med forlag om korpuskontrakter

ymse

 • Joho Niillas seminára: 10.3. 11.15–12 presentašuvnna Grammatihkka Divvuma birra?
 • workshop: http: //sltu-ccurl-2020.ilc.cnr.it/
 • Neste Divvun-samling: første uke i mars, 2.-6.3.2020