Meeting2020-03-04

Divvun-møte 4.3.2020

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Inga, Linda, Ritva, Sara Marja, Sjur

Sjuk: Siri

Saker:

 • sidan sist
 • kva gjorde vi i fjor (årsrapport)
 • møte med referansegruppa
 • møte med KMD
 • vårplanar
 • arbeid framover

Sidan sist

Børre

 • Møte med Tromsø kommune: páhkat-cli for administratorer/Windows
 • TermWiki for Indre Finnmark tingrett/Finnmarkskommisjonen
 • Kontrakt mellom ČálliidLágádus og Sametinget i boks. Bøker på vei.
 • sátni.org

Duommá

 • real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna
  • samlar testkorpus
  • testar

Elena

 • lu2 (førelesingar)
 • redigert sem tags
 • typos
 • lagt til nye ord
 • flyttet alle loan fra muorra til muorra_loan

Linda

 • grammatikkontroll: generelle ekteordsfeil
 • testa Duommá sine lister over falske positiver

Ritva

 • Samarbeider med Duommá og Linda;
 • error corpus
 • gjennomgår merking

Sara

 • termwiki

Sjur

 • admin
 • planleggja flytting til github
 • testa mobiltastatur
 • møte med Gøteborg/TTC
 • møte med Tromsø kommune
 • diverse tilbakemeldingar til KMD
 • oppdaterte offisiell grammatikkontroll ($-feil)
 • kontakt med Google, Unicode-konferanse? https://www.unicodeconference.org
 • diskusjonar med Giellagas/Uleåborg: sme-fin-ordbok av P Sammallahti

kva gjorde vi i fjor (årsrapport)

 • grammatikkontroll!
 • nye iOS-tastatur
 • New York & Paris, Hawaii, Åbo, Tartu
 • SD sin språkkonferanse i Tromsø
 • Termwiki-kurs (Giellagáldu)
 • Kautokeino (sma-samling med Siri og Sara)
 • netsam-møte i Tromsø
 • lagt til semantisk info i smj og sma - førebuing for grammatikkontroll
 • satni.org-utvikling
 • samarbeid med GG: har lagt ut mange godkjente lister for sørsamisk terminologi, forbetra prosessane
 • diskusjonar om samarbeid med Quechua-miljø i Peru
 • Linda har starta samarbeid med baskisk
 • sette opp de første reglene for en Cree-grammatikkontroll (Linda & Katie)
 • sørsamisk konferanse

møte med referansegruppa

smj-representant: kan Hammarøy kommune bli representert?

Vi treng originalar (norsk og engelsk) for bøkene som Trøndelag fylkeskommune har fått omsett til sørsamisk m.fl. (og no startar lulesamisk). Ta dette opp med SD.

møte med KMD

Chaffey og Olli: Digitalisering og samisk

vårplanar

 • flytta til github
 • mobiltastatur med brukarordliste (iOS og Android)
 • feilrettingar og oppdateringar for stavekontroll og Divvun-installeraren
 • jamne oppdateringar for grammatikkontrollen
 • reise til Canada
 • sme-fin-ordboka
 • smj-ordboka av Kintel
 • artiklar og konferansar
  • https: //samas.no/se/a/samegiela-ja-girjjalasvuoda-symposia
 • besøk til ulike miljø (Samernas i Jokkmokk er planlagt)

arbeid framover

Børre og Elena:

 • kontrakt med alle andre samiske forlag på lik linje med ČálliidLágádus
 • samarbeid med Trøndelag fylkeskommune; kontrakt, parallelltekstene på engelsk og norsk

Linda:

 • artikkelskriving
 • LREC
 • generelle real word errors

Inga:

 • Lese Lindas avhandling : )
 • Gullkorpus
 • Bli kjent med infrastrukturen
 • Bli innført i pågående arbeid med lulesamisk

Duommá

 • real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna
  • samla testkorpus
  • testa