Meeting2020-03-24

Divvun-møte 24.3.2020

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Inga, Ritva, Sara, Siri, Sjur

Saker:

 • korleis går det?
 • sidan sist
 • arbeid framover
 • neste møte

Korleis går det?

Allment om korleis kvar og ein opplever koronatidene og heimekontor.

Sidan sist

Duommá

 • real-word-errors:
  • finner system i fonetikk-syntaks-realword-error-verdenen for å generalisere og danne lingvistisk grunnlag før reglerna
  • samlar testkorpus
  • testar

Inga

 • missinglist
 • ryddet i leksikon
 • yaml

Linda

 • generelle realword error testing
 • legge til valenser
 • skrive regler
 • real-DerNomActSgGen-PrsSg1 --- áigun -- áiggun/áigon (PrcPrf, Sg1)

Artikkel til LREC vart godkjent! : )

Ritva

 • real-word errors
 • lager og retter Lindas-testkorpus
 • Duommás og Lindas liste

Børre

 • Møte med KMD
 • Møte med referansegruppe
 • Lage missinglister for sme, smj og sma fra TermWiki (må sjekke inn sme)
 • TermWiki

Lister med rettingar til GG:

bilettautomáhtta:bilettautomáhtta TODO ; ! https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Ekologiija_ja_biras:bileahttaautomáhtta
bustávva:bustávva TODO ; ! https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Teknihkka_industriija_duodji:dipmaduodji_2019_228
bállemmásjijnna:bállemmásjijnna TODO ; ! https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Luonddudieđa_ja_matematihkka:goaivunmašiidna
bálloŋŋa:bálloŋŋa TODO ; ! https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Ásttoáigi_ja_faláštallan:baloŋŋa
bátteria:bátteria TODO ; ! https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Luonddudieđa_ja_matematihkka:báhtter ==> batterijja/batteriddja

Siri og Sara sender inn dei rettingane som dei alt har lagt inn i Termwikien, og held fram på måten over for resten.

Siri

 • TermWiki
 • missinglist termwiki

Sara

 • Termwiki
 • missingliste

Børre bør flytta tilbake alle låenord som peikar til R, jf den endringa som vart gjort i Divvun-veka.

Sjur

 • planlegg flytting til GitHub
 • admin: ny programmerar, årsrapport, rekneskap & budsjett, taleteknologistilling
 • møte med KMD
 • mmøte med referansegruppa
 • ordboksavtale signert: Pekka Sammallahti: Nordsamisk-finsk

Sjekk at Inga er på Divvun-lista.

Bør Samisk språkcentrum (Sverige/Östersund) vera med i referansegruppa?

Arbeid fremover

Børre

 • Reverser sma-R-leksikonendringa
 • Fiks Beaivvalaš giella i TermWiki

Duommá

 • real-word-errors:
  • finne system i fonetikk-syntaks-realword-error-verdenen for å generalisere og danne lingvistisk grunnlag før reglerna
  • samle testkorpus
  • testa

Sjur

 • sjekk om Inga er på Divvun-lista

Neste møte

31. mars, kl 10.00