Meeting2020-04-14

Divvun-møte 14.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Inga, Ritva, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Børre

 • Slette åaejviebaakolæstoe fra TermWiki
 • Sammallahti-ordboka
  • Endre feiloppmerkinger i .txt-versjonen og sende dem tilbake til Sammallahti
  • Konvertere til dict-lignende xml, endel feilkonvertering
 • Jobbe med å sjekke ut langs-mappa til git, sjekke inn på github via dadmin
 • Bruke og teste dadmin

Inga

 • missinglist
 • lagt til typos
 • yaml
 • generelle feilopprettinger

Linda

 • oppdatert grammatikkontrollen, men ikkje annonsert
 • har jobba med reglane
 • fiksa teksten i errors.source.xml
 • diskuterte med Børre om yaml-lik testing for grammatikkontrollen

Ritva

 • real word error
 • Linda og Duommá
 • korpus

Sjur

 • testa nytt program for github-admin ("dadmin")
 • nytt mobiltastatur ute for iOS
 • møte med Brendan om arbeid i april
 • laga regex for Inga for å trekkja ut alle formene av eit ord
  • 102047 "gåvvit"
  • gåvvidahttemahttásappusjvuodastihtte gåvvit+V+TV+Der/dahtte+V+Der/NomAct+N+Der/ahtes+A+Comp+Der/Dimin+A+Sg+Attr+Der/vuota+N+Sg+Ela+PxPl2
 • byrja å førebu flytting til github, fleire bugzilla-meldingar om dette
 • grammatikkontrollen oppdatert

Framover

Børre

 • Sammallahti-ordbok
 • dadmin/flytting til github

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • missinglist
 • laga oversikt over ting å diskutera ut frå ny kommando / ordformsgenerering

Ymse

Ingen ting

Neste møte

Tysdag 21.4.2020 kl 09.30