Meeting2020-04-21

Divvun-møte 21.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • sommarferie
 • framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • Sammallahtis ordbok: tror jeg har dekket hovedtrekkene i konverteringen
 • TermWiki(sh):
  • Missinglister er revsorted, henter ord fra både termwiki og dicts
  • Få orden på generering av expressionsider
 • Overgang fra () til {} for å merke opp errormarkup
  • Korpus er konvertert, ligger på harddisken min (i git)
  • Går løs på CorpusTools i dag

Eige møte for ordbokskonverteringa: Børre, Duommá, Trond, Sjur.

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Klar med missinglister, 1500
  • støy: norske og svenske ord, litt nord- og sør-samisk, mange ordfragment
 • Sett litt på gåvvit og mánná
  • bør ha eige lingvistmøte der vi ser på avgrensingar av derivasjonane

Døme på støy:

  7 guovddáš
válgabiire
 33 ánna
  6 ána
  5 ádna
  7 nna
 18 oa
  5 åh-pa
  9 ra
 13 Stora 
  4 pastora
  6 rra
  4 tåvra
  5 högmässa
 50 ávsa
  4 theta
 10 lehta
 11 vuohta
  4 nuhta
  5 áhtta
  6 pevta
  5 Pava
 16 lva
 10 avva
  9 ávva
  8 éa
2453 b
 17 ab

Sein kompilering. Raskaste hfst-oppsettet er:

./configure --without-xfst --with-hfst --enable-reversed-intersect --with-backend-format=foma --enable-alignment
time make -j
make check

Inga og Sjur ser på yaml-testane i lag. Sjur sjekkar at Inga får fail-mail.

Linda

 • skrive regler for generelle realword errors
 • jobba med oppdateringa av GramDivvun
 • gikk gjennom bugzilla og kommenterte/fiksa (ikkje ferdig ennå)
 • fiksa en regel som fjerna stavekontrollforslag
 • fiksa noen regler som valgte sammensettinglesinger istedenfor særskriving
 • testa Duommá sine eksempler

Ritva

 • les sme-setningar, og rettar dei, frå Duommá og Linda

Sara

Ikkje til stades pga nettverksproblem.

Siri

Ikkje til stades pga undervising

Sjur

 • testa ny versjon av kbdgen
  • prøvde å konvertera frå gamal til ny struktur
 • testa dadmin-verktyet
 • informerte alle brukarane om GitHub-flyttinga
 • har slått i hop src/phonology/ med src/morphology/

Sommarferie

Beathe har sendt oss e-post, frist er 1. mai.

 • Duommá: i Juli när det inte regnar, jag har vel bara 12 dar så jag småjobbar nog hela tiden, kanskje i schweden om jag kan smyga øver gränsen før å undvika karantän
 • Linda: har tatt 1,5 uker i februar allerede, tenkte å ta 2 uker i juni eller juli og resten i september
 • Sjur: truleg 6 veker med ferie, heile juli + litt august
 • Inga: usikkert da Gunnar har fått beskjed om at han kanskje ikke får ferie på sommeren.
 • Børre: ingen ferdige planar, men gjerne seint på sommaren, evt 2 veker tidleg + 2 veker seint

Framover

Møte:

 • Sammallahti-ordbokskonverteringa: Børre, Duommá, Trond, Sjur
 • lingvistmøte: avgrensingar i derivasjonane i smj, sme: Inga, Duommá, Lene, Trond, Sjur
 • smj-yaml-testing: Inga og Sjur

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Linda

 • fortsette med å teste de 11 generelle real word error regler som vi har correct filer for

Børre

 • Sammallahti: konvertering og slikt
 • CorpusTools: ny errormarkup

Inga

 • Yaml
 • Gullkorpuset
 • gåvvit og mánná

Ymse

Linda vil gjerne introdusera nye taggar.

Neste møte

Tysdag 28.4. kl 09.30 norsk/svensk tid.