Meeting2020-04-28

Divvun-møte 28.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sara, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • () til {} errormarkup
  • {} er no obligatorisk på begge sider
  • bound- og freecorpus ferdig
  • CorpusTools ferdig
 • Sammallahti-ordbok
  • Møte om konvertering av tegn og struktur
 • git-svn av av langs-katalogen
  • kan kjøre git push -f, etter å ha kjørt ny git-svn clone

Duommá

 • lule lexicon-twol med ingá
 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • lagt til Err/Orth
 • Fikset -lasj for leksikon NOADE sammen med Thomas
 • Sett på genereringen av "miehttse" og "bårråt"
 • Fikset yaml-tester

Linda

 • bugzilla
 • general real word errors (fokus på real-ImprtPl2-Inf)
  • testing
  • regelskriving
 • samler nye feil
 • divvun feedback ilag med Børre

Ritva

 • real word errors
 • retting av testkorpus
 • Linda og Duommá sin liste
 • ferdig med dette

Ritva oppdager visse feiltyper som går igjen. Vi vil gjerne bruke denne kunnskapen for å lage nye regler etterhvert eller vite hva vi skal prioritere. Inga må også være obs på dette. Ritva skal ta vare på det i en fil (feiltype + eksempler + kanskje en forklaring/årsaken til feilan), og vi tar et grammatikkontrollmøte om dette når Ritva har samla inn litt.

Sara

 • jobbar med missinglista og sma-ordbøkene
  • likar den nye missinglista betre, meir oversikt
 • har gjeve tilbakemelding til Lene om MT som ikkje funkar heilt i ulike samanhangar

Siri

 • ikkje til stades

Sjur

 • infra-arbeid før flytting til git:
  • omorganisert i src/
  • omorganisert i tools/hyphenators/
 • lingvistmøte
 • ordboksmøte
 • invitert eksterne folk til GitHub

Har ikkje fått ei einaste melding frå Tromsø-folka om GH-kontoar og e-post : )

Arbeid framover

Inga

 • legge til Err/Orth
 • Gullkorpuset
 • lag eigen tråd/straum i Zulip for feiloppmerking

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Linda

 • general real word errors (fokus på real-ImprtPl2-Inf)
 • organisera gramcheck-møte (utan Sjur?), tysdag neste veke, etter lunsj

Ritva

 • starter med oppmerking av feil i korpus igjen
 • Børre og Duommá sin liste
 • testing
 • egen fil med oppsamlede feiltyper

Sjur

 • send yaml-spellertesting til Inga
 • github-org
 • send e-post til personal/Inga om rett starttid og prosent for Sara, Ritva, Duommá

Børre

 • Sammallahti-konvertering

Ymse

 • sommarferie - påminning: registrer denne veka, send melding til Beathe om det er problem
 • timeregistrering - funkar det for alle?
 • Børre og Sara jobbar vidare med GG
 • Inga kontaktar Samernas med tanke på presentasjonen i mai (helst utsetjing pga koronaen)

Neste møte

Neste tysdag 5.5. kl 9.30