Meeting2020-05-05

Divvun-møte 28.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • CorpusTools: Støtte for UDHR-xml
 • svn-til-git:
  • flette gt/sme inn i langs/sme
  • dokumentasjon av framgangsmåten
 • Hjelpe folk her og der

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa
 • hjelpte Inga med twol-reglar

Inga

 • -lasj, nytt ALMME
 • Yaml -> stavekontroll-yaml til Sjur, i Bugzilla
 • -ell og -al adjektiv, delt SJÅVNÅLASJ
 • lagt til Err/Ort(Der/Infl) fra missinglist
 • Ny Err/Infl sammen med Linda

Linda

 • teste Duommá sine setninger
 • ta opp noen bugger innafor stavekontroll -- licvce/livčče buorre diehttit (skal vera diehtit)
  • skrivefeil kan laga problem for anna feilfinning: fertebehket diehttit
 • forberede grammatikkontroll for dependens og semantiske roller
 • arbeid i lag med Inga (Err/Infl)

Ritva

a-á = skrevet a istedenfor á, eks.
{radio}${loan,vowc,a-á|rádio}, Nordplus: radio$(vowc,a-á|rádio)
{Asias${prop,vowc,a-á|Ásias}, Nordplus: Asias$(vowc,a-á|Ásias)
{boarraseamos}${vowlat,a-á|boarráseamos}

Ritva går gjennom dokumentajsonen for islandsk, grønlandsk, i lag med Inga for smj.

Sara

Ikkje til stades pga nettverksproblem.

Siri

 • missing lista
 • retta i TW, kontakta andre for å sjekka kor ulike ord og former kjem frå
 • registrert arbeidstider

Sjur

 • konverterte alle tastatur til nytt format
 • diskuterte og laga skript for å sjekka at infraen er korrekt før bygging (del av autogen.sh)
 • testa ulike git-strategiar for giella-core og giella-shared
 • dokumenterte git-admin-verkty
 • status i Gøteborg:
  • mobiltastatur for alle språk, med eiga ordliste klar for testing mot slutten av veka?
  • ny divvun-installerar

Arbeid framover

Inga

 • error markup
 • gullkorpus
 • legge til Err/Orth fra missinglist

Duommá

 • generelle real word error work, som før

Linda

Møte om grammatikkontrollen seinare i dag.

Ritva

 • oppdatera dokumentasjonen for grønlandsk og islandsk, sjå lenger opp.

Sjur

 • meir svn-2-git

Børre

 • Sammallahti-ordbok

Ymse

Alle har registrert sommarferie (så langt som råd)! : )

Neste møte

Tysdag 12.5.2020 kl 09.30.