Meeting2020-05-19

Divvun-møte 19.5.2020

Til stades: Børre, Duomma, Inga, Linda, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • svn2git - oppsummering så langt
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa
 • lule-twol i lag med Inga

Duommá mista ei fil i samband med flyttinga til github, tok ca 5 timar å gjenskapa. Vi burde ha prata meir om risikoane med flyttinga på førehand.

Børre

 • svn2git
 • grammatikkontrollevaluering
  • Møte m Linda om hva som skal gjøres
  • Flyttet errormarkupfiler til freecorpus
  • Sjekket at errormarkup og evalueringsprogrammet fungerer
  • Pitteliten endring i evalueringsprogrammet
 • Endre termwikistatistikken til og også vise termer per kategori per språk
 • Ny inarisamisk liste inn i TermWiki

Linda

 • testing av Duommá sine setninger
 • spesfisering av lingvistiske kontekster for real-PrtPl3-PrsSg3, fiksing av falske positive og negative, nye regler for spesifike feilkontekster
 • grammatikkontrollevaluering i lag med Børre
 • opplæring av CG regelskriving for Inga og Ritva og diskusjon av spesifike gramatiske feil (også med Duommá)
 • prøve å få analysen tilbake (med Børre og Chiara) for å kunne jobbe videre

Problem med å byggja grammatikkontrollen. Det gjeld berre fila tools/grammarcheckers/acceptor.default.hfst.

Siri

 • har problem med github, og utsjekking

Børre hjelper etter møtet.

Inga

 • retta og lest gjennom error markup
 • lagt til Err/Orth fra missing
 • leita etter den forsvunne "t", fått hjelp av Duommá.
  • málestit-máles, men mange skriver málest, så vi ville ha denne som Err/Orth i leksikon
 • Prøvd å få husmj og hdsmj til å funke, funker enda ikke.
 • Cg, samlet feil

Ritva

 • "Dobbel passiv"
 • opprinnelse og struktur
 • korpussøk
 • uformell undersøkelse blant brukere
 • regelskriving

Sjur

 • svn2git
 • opprydding i kjeldekoden etter flytting og omorganisering

Ikkje Canada denne veka.

Nye verkty som skal testast kjem truleg denne veka.

svn2git - oppsummering så langt

 • Ritva har ikkje jobba det meste av flyttetida, har ikkje merka så mykje til det
 • Linda: var ikkje klar over at ting ikkje skulle fungera - det var heller ingen andre : D

Møte i morgon?

 • kva skjer?
 • få Zulip til å visa det viktigaste

Kl. 11-12.

arbeid framover

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Error markup
 • Err/Orth fra missing

Sjur

 • meir opprydding etter svn2git

ymse

Ingen ting

neste møte

Tysdag 26.5. kl 09.30