Meeting2020-05-26

Divvun-møte 26.5.2020

Til stades:

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

sidan sist

Inga

 • Forfattet brev til GG om tilpasning av adjektiv som "transitiv", "fiktiv", "dement"
 • Fiksa litt på adjektivleksikon for tilpasninger
 • Err/Orth
 • Korrigert error markup
 • Plagdes med yaml: Der/Comp+Der/Dimin

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Linda

 • skrive generelle real word error regler (PrtPl3-PrsSg3)
  • grammarchecker-release.cg3 (sjølve feilfinningsregler)
  • grc-disambiguator.cg3 (modifisering av disambigueringa som ikkje funker heilt optimalt ennå)
 • CG-opplæring (Ritva og Inga)
 • diskutert konteksten av to passiver etter hverandre med Ritva og Inga
 • satt opp/diskutert evaluering av real word errors med Børre og hacka sme-analysen sånn at make er mulig

Siri

 • ordlisten
 • retta i TW
 • Missinglista

Ritva

 • dobbel passiv
 • regelskriving
 • GitHub-flytting

Børre

 • Sammallahti
  • Sendt spørsmål, fått svar
  • Sendt rettelser tilbake
 • Jobbet med grammatikkevaluering sammen med Linda
 • Hjulpet til med setup, Cornerstone, etc

Sjur

 • github-etterrakst
 • diverse feilrettingar i infraen og fst-bygginga (inkl stavekontroll)
 • tilsetjingsarbeid med fonologistillinga/taleteknologistillinga

arbeid framover

Inga

 • Brev til GG om lister med stedsnavn
 • Err/Orth
 • Error marku
 • Begynner å jobbe med Phd

Linda

 • fortsette med testing av generelle real word errors og regelskriving
 • sette opp evaluering med Børre
 • kanskje begynnne igjen med artikkelskriving
 • fortsette med CG-opplæring og diskusjon av grammatikkfeil i sme og smj (med Inga og Ritva)

ymse

Det kjem no e-post frå Github for sme og smn om innsjekkingar. Vil vi ha dei? Vil vi ha for fleire språk? Vi vurderer dette og Zulip etter ei tid.

Canada-opplegget truleg neste veke.

neste møte

Tysdag 2.6. kl 09.30.