Meeting2020-06-02

Divvun-møte 2.6.2020

Til stades: Sjur, Tommi, Ritva, Inga, Børre, Siri

Saker:

 • velkomen til Tommi
 • sidan sist
 • Kanada
 • saker framover
 • ymse
 • neste møte

Velkomen til Tommi

Tommi er den nye datalingvisten & programmeraren vår - velkomen!

Har fått seg bustad, prøver å flytta til Tromsø i juni.

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Siri

 • har gjort det ho brukar gjera (nettverksproblem, så begrensa repport)

Jobbar ikkje meir denne veka, men neste.

Inga

 • Err/Orths og noen nye lemma
 • Brev til GG om stedsnavn $GTPRIV/GG_saker/stedsnavn-fra-et-samisk-område-i-andre-samisk-språk.docx
 • Omorganisering av leksikon
 • Ansettelse
 • Cg opplæring

Børre

 • Grammatikkontrolloppsett til Duommá, Ritva og Linda
 • Closed-langs til github
 • Sammallahti
  • missing-sme -> konverteringsdetaljer
   • Dele lemmadelen på en bedre måte
   • Lime sammen sammensatte ord
   • Bruke land- og dialaktoppmerking
 • divvun-mso fra gitosis til github
 • --without-forrest som default i ./configure

Ritva

 • GitHub-flytting / problemer med mapper
 • regelskriving m/ Linda og Iŋŋgá

Sjur

 • closed-langs til github
 • retta feil i stavekontrollbygginga, funkar no for dei fleste språka (men ikkje crk)
 • tastatur m.m. for Canada
 • fekk external-langs på plass, la til eit nytt språk etter spørsmål frå Fran
 • møte med Antti Arppe
 • referanseintervju

Linda

 • evaluerenmøte med Børre
 • gikk gjennom evalueringsresultatene for å fikse:
  • tekniske feil (det må Børre gjøre)
  • rette småfeil i correct korpus
  • rette regler som finner andre feil enn realword errors som ikke er feil
  • rette disambiguering
  • andre problemer
 • generelle realword errors
 • regelskriving med Ritva og Inga
 • få på plass internett

Kanada

 • møte neste måndag og tysdag

saker framover

Inga

 • Jobber hjemmefra denne uka, litt til og fra
 • Err/Orths fra missing

Børre

 • Snåsa: kurs for kommunalt ansatte den mandag 8. På reise 7. og 9.

Sjur

 • Kanada
 • Meir intro for Tommi

ymse

Sjå over for Børre og Inga.

Det kjem fleire oppdateringar til tastaturappane og installeringsprogramma denne veka - test!

Divvun-samling i august?

neste møte

Tysdag 9.6. kl 09.30