Meeting2020-06-09

Divvun-møte 9.6.2020

Til stades: Ritva, Inga, Siri, Linda Sara, Sjur, Tommi

Saker:

 • Sidan sist
 • Ferieplanar

Sidan sist

Siri

 • ikkje gjort noko førre veka
 • ferdig med lærarjobben no, og jobbar meir denne og neste veke

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa
 • twol med Inga

Resultat så langt:

real-Derh-Inf        0FP  9FN 70TP 165TN
real-Derh-Inf-a-u      50FP 25FN 45TP 400TN
real-ImprtPl2-PrsPl3    20FP  9FN 19TP  0TN
real-ImprtPl2-Inf      35FP 200FN 480TP 300TN
real-NomAgIll-PrtSg3    13FP 13FN 45TP 280TN
real-ImprtDu1-DerPassPrsSg3 0FP  0FN 10TP 200TN
real-ImprtDu1-NSgNom     1FP 75FN 20TP 300TN
real-PlNomPxSg2-PlNom    23FP 110FN 67TP 550TN
real-NSgIll-ASgNom     16FP 50FN 11TP 150TN
real-Ess-PrcPrf       1FP 100FN 470TP  11TN
real-DerNomActSgGen-PrfPrc 50FP 200FN 150TP 800TN
real-DerNomActSgGen-PrsSg1 37FP 30FN 28TP 1450TN
real-ConNegII-PassPrsSg3   0FP 380FN  0TP 270TN
real-prs-pl3-not-imprt-pl2 40FP 90FN 65TP 325TN
real-Pl3-not-Inf      350FP 200FN 250TP 2000TN <----
real-ActioNom-PrfPrc    370FP 200FN 240TP 2000TN

Linda

 • evaluering med Børre
 • diskusjon av feiltyper og CG regelskriving med Inga og Ritva (denne uka lulesamiske hjelpeverb som blir brukt som adverb)
 • fiksa regler på alle nivåer
  • disambiguering
  • særskriving
  • fikse tagger
  • grammatikkontroll
 • snakka med Trond og Marja-Liisa om enaresamisk grammatikkontroll

Ritva

 • error mark-up
 • testing av GramDivvun (Word)
 • CG-regelskriving for lulesamisk (m/Linda og Iŋŋgá)
 • Stavekontrollversjon: 4.2 (7.3.2020) Bulit using HFST 3.15.2

Stavekontrollversjon: skriv 'nuvviDspeller' og klikk på ordet for å få forslag. Forslaga = versjonsinfo.

Inga

 • Err/Orth
 • Ny twol Ø2 sammen med Duommá
 • Ansettelse
 • Cg-læring
 • Maildiskusjon om adjektivtilpassning med Bruce: fiktiv, dement, aggresiv, formell

Sara

 • ikke jobbet så mye, men noen få inncheckinger
 • bruker cornerstone
 • prøver å teste Divvun boallobeavdi:
  • in får ikkje forslag im ("m" står jo nær "n" på tastatur?!)
  • daejri får ikkje daejrie
  • gukti får ikkje guktie

Mobiltastatur og retteforslag: Er det fyrste forslaget til venstre riktig? Nei, ordet til venstre er alltid det ein sjølv har skrive (dette gjeld iPhone) - det kan vera rett, men det kan òg vera feil.

Tommi

 • finna ut kva vi har, korleis infraen har endra seg, andre ting
 • flytta
 • divvunspell rust
 • testa mobiltastatur

Linda: have you worked with CG? T: yes, did various things with CG and Finnish.

Sjur

 • fonologtilsetjing
 • førebu Kanada-møte
 • testing og retting diverse program
  • ny beta av mobiltastaturet ute

Ferieplanar

 • Børre: 2 veker frå 15.6.
 • Linda: siste to juli ukan
 • Inga: 5 uke fra 6.juli til 7. august
 • Sara: har ikke "kontroll" på når. Men ca. medio juli 3 uker (i førsteomgang) Har vi egen "kalender" foruten dette dokumentet, som er lett å sjekke ut? F.eks. opprette egen på Zulip?
 • Ritva: 5 uker fra 29.6 (OG: planer om å avspasere 22.6 og 23.6) - NB! Kontrakt utløper etter ferien.
 • Sjur: 6 veker frå 30.6 til 7.8.
 • duommá: juli 5 v
 • Siri- blir kanske å jobbe hele juli

Ymse

 • UiT vil at vi skal vear på kon tora igjen
 • Sara: kan vi ha ein eigen plass for å registrera arrangement? Vi lagar eigne trådar i Zulip, ein for arrangement, og ein for ferie.

Neste møte

Tysdag 16.6. kl 09.30