Meeting2020-06-16

Divvun-čoahkkin 16.6.2020

Til stades/mielde/with: Duommá, Ritvá, Sjur, Ingá, Lindá

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse
 • Neste møte

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonnetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Err/Orths
 • Ansettelse
 • ATMOSFERRA, VETERINERRA OG KARAKTIERRA
 •  Gram/Comp og Gram/Superl
  • gáttep gáttep+A+Gram/Comp+Sg+Nom mot tidlegare gáttep+A+Der/Comp+A+Sg+Nom
  • gáttep gádde+N+Der/Comp+A+Attr

Andre døme:

oappásj	oappásj+N+Sg+Nom
oappásj	oabbá+N+Der/Dimin+N+Sg+Nom

NB! Hugs på at +Gram -taggane er valfrie ved generering!

Linda

 • evaluering av generelle real word errors
 • fikser correct corpus basert på beskjeder i evalueringa
 • jobba en del med Err/Orth, Err/Lex og Spellrelax i disambiguering
 • diskuterer evalueringsskriptet med Børre og gikk gjennom regnestykkan + laga nye measures

Ritva

 • Error mark-up
 • Testing av GramDivvun i Word
 • opprettet "stream" strøm for denne (i Zulip)
 • møte med Linda

Word-og-komma-feilen er meldt inn allerede: https://github.com/divvun/divvunspell/issues/17

Tommi

Flyttar til Tromsø i dag!

Sjur

 • taleteknologtilsetejinga
 • Kanada-presentasjon
 • TTS-møte

Framtida

 • disambigueringsmøte - Linda, Sjur, Tommi

Ymse

Linda er sensor neste måndag kl 14.

Neste møte

Tysdag 23.6. kl 9.30