Meeting2020-06-23

Divvun-møte 23.6.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Siri, Sjur, Tommi

Saker:

 • Sidan sist
 • Canada-rapport
 • Ymse
 • Neste møte

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa
  • har byrja å generalisera real-DerNomAgPlNom-Inf
 • smj-twolc

Linda

 • gikk gjennom evalueringsskriptet med Børre
 • ble ferdig med å rette opp feil i correct corpus, men må sikkert gå gjennom en gang til
 • ser på framgang ved å bruke fileMerge
 • CG-reglan for soajttet med Inga, dem er nå sjekka inn og funker : )
 • sensor-arbeid

Inga

 • Ny twolc stadieveksling nnsj-nsj sammen med Duommá
 • Err/Orth: -lahttja lagt til i alle -lasj lexicon, måtte reorganisere leksikoner for å få dette til.
 • Err/Orth: Tre forskjellige feile -lasj derivasjoner lagt til (blandt annet i MUORRAInfl og ÅLGGO): som ájggelasj, ájgelasj, ájggálasj.
 • Reorganisert alle lånordslexicon slik at de går til MUORRAInfl og slik også får -lasj Err/Orths.
 • Første ordentlige regler i SMJ-gramchecker sammen med Linda (lagt ut i SoME)
 • Nye lexicon PARTISIHPPA, MIKROSKÅVPPÅ
 • Tatt vekk Der/Comp og Der/Superl fra DIBME and AHTES
 • Use/Derrog > Use/Derog
 • Møter med Trond, Lene og Ávvir - planar for MT
 • Tastaturnedlastinga og grammatikkontrollenka fungerer ikke

Siri

 • Missinglistene
 • Termwiki
 • ordbökerne

Sjur

 • hjelpte Maja med svn og Zulip
 • månadsrapport frå Brendan
 • møte med Antti og Brendan
 • Use/Derog-filtrering

Linda: vil ha meir info om samarbeidet med Antti, kanskje han kan presentera prosjektet for alle i Tromsø? se de artige resultatan og kunne spørre spørsmål.

Inga: Arrangere en slik presentasjon i samarbeid med instituttet, som et åpent møte.

Tommi

 • har macbook nå
 • har også flyttat til Tromsø

Arbeid framover:

 • TTS-installering på nettsidene våre
 • divvunspell - fleire fst-ar samtidig
 • infrastrukturarbeid - templatmodellen og oppdateringar som må gjerast
  • test-katalogane
  • 2x valens i grammatikkontroll
  • støtte for alternative orth/skriftsystem/areal i tokeniser (jf Bugz)

Canada-rapport

Linda brukte ca 10 timar aktivt i lag med Katie.

Ymse

 • Duommá far på torsdag! tilbaks i augusti
 • Inga jobber med doktorgrad på fulltid denna uka og neste uke, så ferie.
 • Sjur dreg på ferie til helga

Neste møte

11.8. kl 09.30.