Meeting2020-08-11

Divvun-møte 11.8.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sjur

Ferie: Børre, Sara, Tommi

Saker:

 • sidan sist
 • neste Divvun-samling
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
   • ny generalisering: DerNomAgPlNom-Inf > Linda kan lage en regel for det
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Phd, mye i de to siste ukene før ferie
 • Abessiv/Karitiv: Nils Olof Sortelius var misfornøyd. Jeg har startet opprydding og har funnet flere feil.
 • La ut info om "Divvun Installer" på face

Linda

 • artikkel
 • CG-bugger ilag med Tommi (valens for spellcheckerforslag, tokenisering av partikkelkombinasjoner, modes)
 • testing av real-PrtPl3-PrsSg3 og en del nye regler (og en del andre feiltyper før ferie)
 • diskuterte real korpus med Duommá
 • generell grammatikkontroll med Trond
 • diskuterte med Eckhard Bick og Jose Maria Arriola: Language in the Human Machine Era (Cost Action)

Ritva

 • dataproblemer
 • gullkorpus
 • testing av GramDivvun

Sjur

 • testa tastatur, ny beta for iOS ute
 • brev til KMD
 • fekk GramDivvun på nett igjen
 • møte med færøyingane
 • laga nye repo for Canada (bla- og tau-tastatur)

Neste Divvun-samling

Treng avklaring om koronaen før det blir bestemt.

Arbeid framover

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Abessiv/Karitiv
 • Phd to dager i uka (hovedplan)

Planlagde utgjevingar/oppdateringar

 • færøysk stavekontroll
 • Divvun-installeraren i ny versjon
 • iOS- og Android-tastatur?

Ymse

Zulip

Fint om dei som inviterer kan presentera nye folk, kva dei gjer og kva dei vil arbeida med i GiellaLT-infraen. Bruk: https://giella.zulipchat.com/#streams/124550/new%20members.

Kurs

Om det er kurs ein vil vera med på, skriv ein kort e-post til Sjur om kvifor og kostnader.

Korleis får eg det nyaste av all kode?

Med svn:

cd langtech # Namn på mappa med alle svn-repoa
svn up *
cd lang-sme
make -j
make check

Neste møte

Neste tysdag, 18.8. kl 09.30