Meeting2020-08-18

Divvun-møte 18.8.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Sara Marja, Tommi, Ritva, Børre, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • PhD 2 dager
 • Abessiv/Karitiv, større endringer med yaml oppdateringer
 • Møte med Trond om duplikater (vårt system gir to like komitativ for de fleste subtsantiv) og Use/NG-tagg

Det finst ein --unique -opsjon i hfst-optimised-lookup, men ikkje i hfst-lookup. Tommi kan kanskje leggja til ein slik opsjon der?

Linda

 • fikse real-PrtPl3-PrsSg3
 • adjektiv problem
  • negatiivva (Gen/Acc) dahkku > negatiiva (Attr)
  • normatiivva (N Gen/Acc) dahkku > normatiivvalaš
  • heittot (A Nom) dahkku > heittogis, (heajos?)
  • heahpadis (N Sg Loc) dahkku
  • tendensiøsas dahkku (låneord)
 • Nom/Gen-Acc: Mannan vahkkoloahpa dáhpáhusas orro ealgabivdis leamašan beare hoahpu báhčit. - hoahpu > hoahppu
 • diskusjoner medd Trond (artikkel etc.)

Sara Marja

 • jobbet med missinglisten
 • supplert termer på termwiki og sammenslått flere artikkler
 • testa stavekontroll på mobil - mange rare forslag - hvor sender jeg bildene?
 • engasjementer löper ut i august

Tungvindt prosess kring oppdateringar i ordbøkene - automatisk oppdatering på nett?

Inga og Sara Marja: det er alt for vanskeleg å finna fram til vedtaka i GG.

Vi bør ha møte med GG, helst heile GG, og diskutera korleis vi kan samarbeida med dei og hjelpa dei i arbeidet med normeringa.

Tommi

 • Ny README før github før varje lang
 • ny sme-gramcheck-mode med valens etter stavekontroll

Ritva

 • Sjur hjalp til med installeringer
 • korpus
 • attr-not-loc (adjektiv)

Børre

 • Ny sátni.org, snart klar til bruk
  • Ny backend
  • Frontend på grunnlag av den gamle (med i18n!)
  • Konvertere Sammallahtis ordbok til xml og integrere den på samme måte som de andre ordbøkene

Har kanskje noen lyst å oversette nye sátni.org til:

 • fin (Tommi)
 • swe (Sara Marja)
 • sma (Sara Marja)
 • smj (Inga)
 • korrekturlese sme (Duommá)

https://github.com/divvun/satni-frontend/tree/addbackend/frontend/src/locales + mappe:

 • en/messages.po
 • fi/messages.po
 • nb/messages.po
 • se/messages.po
 • sma/messages.po
 • smj/messages.po
 • smn/messages.po
 • sms/messages.po
 • sv/messages.po

Sjur

 • hjelpte Inga med Cornerstone, Ritva med oppdateringar etter flytting/Catalina
 • sjekka alle Zulip-meldingane etter sommaren
 • jobba med færøysk
 • svn-utsjekkingsskript

Linda: kunne færingane vera interessert i å presentera seg sjølve og arbeidet sitt overfor folk i Tromsø? 20 minutt på nett? Generelt: vi i Tromsø samarbeider med så mange, og oftast veit ikkje dei fleste i Tromsø kven vi samarbeider med.

Arbeid framover

 • organisera møte med GG
 • fao-lansering på torsdag (stavekontroll)
 • sme-fin-ordbok (Pekka Sammallahti): lansering neste tysdag
 • omsetja ny satni.org (sjå over, i Børre sin bolk)
 • snakke med bachelorstudenten som Trond har nevnt (Linda)
 • CG/Github-møter med Tommi (Linda)
 • endra nedlastingslenke for windows- og mac-tastatura
 • kommer Maja tilbake?
 • Katri Hiuvain

Ymse

 • Inga er borte neste uke, barnehagetilvenning.

Neste møte

Neste tysdag (25.8.) kl 13.00