Meeting2020-08-25

Divvun-møte 25.8.2020

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Ritva, Sara Marja, Sjur, Tommi

Saker:

 • ordbok/satni.org
 • sidan sist
 • framover
 • ymse
 • neste møte

ordbok/satni.org

Pekka lansert i dag!

Sidan sist

Linda

 • Pl3Prt-PrsSg3
 • new rules for adjectives (attributive)
 • diskuterte med Ritva (Loc A Sg -> Attr A) e>i, -meahttun -> -meahttumis goaves-goavis, ipmirmeahttumis>ipmirmeahttun, jaskadis>jaskes (Duommá+Ritva)
 • artikkel om leksikalisering av sammensettinger (Tommi, Chiara, Trond)

Duommá

 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • systematisere adjektivfeil
  • samla testkorpus
  • testa

Ritva

 • korrekturlesing av sátni.org (sme)
 • uformell testing av sátni.org
 • hjulpet Linda med attr-not-loc
 • gjenstartet testing av GramDivvun

Marja

 • oversatt ledetekster til sátni.org
 • stavekontrolltesting

Børre

 • Ny satni.org
  • Oversettelser
  • Paradigmeknapp
  • Korpusknapp
  • Ordboksinfo kombinert med valg av ordbøker

Tommi

 • provade konvertering om "doccomments" til github markdown
 • sátni.org finsk oversattning
 • hfst-lookup --unique
 • artikkel

Sjur

 • fao-speller
 • presentasjonar for i morgon
 • testa Divvun-installeraren
 • oppdaterte divvun.org-sidene
 • retta feil i stavekontrollbygginga

framover

 • webbinar i morgon (Sjur)
 • gitignore + svnignore (Børre, Tommi, Trond, Linda) - krev at gut er installert
 • forslag i sma-stavekontrollen

ymse

 • kontraktforlengelse?
 • færingane er så langt veldig nøgde med stavekontrollen
 • er det likens automatisk oppdatering/instalering av Divvun også?

neste møte

 • neste tysdag, 1.9. kl 09.30