Meeting2020-09-08

Divvun-møte 8.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Ritva, Sjur, Tommi, Siri, Børre, Duommá

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • compound correct corpus
 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Inga

 • Nytt kontor
 • Fjerna Cmp/Def, og lagt til Cmp/Sh tagger, feks tjåhkanimgirjje
 • Oppdatering av yaml
 • Fra MUORRA_LOAN til MUORRA
 • Ny derivasjon Der/NomInstr fierrot-fierun, rahpat-rabán, med oppdatering av yaml

Linda

 • artikkel
 • kjørte ny evaluering av sammensettinger
 • fikser feil i regelfilan
 • diskusjon med Tommi/Børre (evalueringsskriptet)

Ritva

 • GramDivvun - testing av tekster
 • Error mark-up - laging av gullkorpus & retting av gammel error mark-up (problemer med ulike merkingsmåter)

Børre

 • Alta-reise: informere om verktøyene våre
 • Prøve å installere tastatur og stavekontroller på Macer.
 • E-post til Giellagáldu om flere begrep i en begrepsartikkel
 • Strømmen va gådd på gammel-macen, fiksa det
 • Diskusjon og feilfiksing til artikkel
 • Videreformidle feilmelding om NDS
 • Teste Divvun-installereren på Windows
 • sátni.org
  • fikse visning av lange ord i søkeresultatlista
  • fikse visning av abessiv i lulesamisk (samme for entall og flertall, ikke ulike som før)
  • Import: sørge for at område for et stedsnavn vises som re (mao. dukker opp i visninga)

Tommi

 • ny hjemmekontor
 • fiksade sma-kompilering med CI (og hfst/foma)
 • artikkel/gramchk/korpuser
 • fått root-tilgang til divvun.uit.no -> ska jobba med tts

Siri

 • Termwiki
 • missinglista
 • ordbøkern

Sjur

 • arbeidd med å leggja inn støtte for alt. ortografi for tokeniser - ikkje ferdig
 • testa ny installerar og sma
 • meir færøysk brukarstøtte
 • rydda opp i git-templatkaos (etter Trond sitt fyrste forsøk)
 • kontakt frå finsk side om talesyntese for enare- og skoltesamisk
 • Brendan har jobba med å gjera installeringa enno lettare for brukarane

Arbeid framover

Børre

 • Til Alta 3.9 og 9.9 for å fortelle om verktøyene våre for samiskstudenter

Ymse

 • sme-missinglist fra TermWiki: lang-sme/src/fst/incoming/missing_termwiki_sanctioned.txt

1700 heilt missing, + mange moglege feilskrivingar.

Neste møte

Tysdag 15.9.2020 kl 10.00.