Meeting2020-09-22

Divvun-møte 22.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Sjur, Børre, Tommi, Duommá, Siri

Saker:

 • sidan sist
 • saker dei neste vekene
 • ymse
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • gramdivvun test
 • error-markups
 • disambigueringsbugger

Inga

 • norske/svenske short cmp "kulturvahkko" for leksikon som ikke genererer dette automatisk
 • endra todelte SWE og NOR leksikon, til ett lemma ett leksikon-system med Area/XX-tagger
 • SoMe
 • Error markup-møte
 • Administrativt med flytting til Sverige
 • Forberedt forelesning
 • Kontrakte verb: la til tredjegradstegn og reorganiserte med tanke på talesyntese.

Tommi

 • fått ny kontoret ved uit / adgangskort kanskje fungerer
 • fiksade tts server voices med chiara og børre
 • jobber med halvdynamisk compounds før gramchecker (P-čuoggá, 500-ruvdnosaš)
 • litt jobb med generert dokumentasjon

https://giellalt.uit.no/lang/sme/root-morphology.html - søk på +Use.

Linda

 • samla inn feiloppmerkingsmateriale + diskuterte med Inga, Ritva, Duommá, Børre
 • oppdaterte feiloppmerkingsdokumentasjon ifølge våres beslutninger
 • starta diskusjoner om disambiguering med Tommi
 • fiksa Duommá sine disambigueringsbuggar
 • jobba med SALS/EACL artikkelen

Ritva

 • ERROR MARK-UP møter/workshops (forrige uke og i går); diskusjon om merking av ulike type errors; error tags (pos, gf osv.) bruk av paranteser; spesielt mtp. "nesting errors"/nøsta feil (feil inni feil)
 • Eksempler på "vanskelige" mark up-setninger
 • Et ønske om oppdatert dokumentasjon på nett
 • I hvilken rekkefølge rettes feil? (Børre har funnet ut) -> kan ha betydning for hvordan man bør merke feilene

Børre

 • Feiloppmerkingsmøter/-samtaler
 • Ordnet med plassproblemer på satni.uit.no og gtsvn
  • Flyttet TermWiki-databasen fra / til /home
  • Slette gamle logfiler på gtsvn
 • Vise blockedit og .lexc-modus for Siri
 • Kort møte om TTS-api
 • Prøvd å få i gang korpusanalyse
  • Mangler tid på stallo
  • Mangler diskplass på gtlab
 • satni.org
  • få storybook opp og gå (som viser de forskjellige skjermelementene i action)
  • jobbe med å vise dialekt- og landtilhørighet -> artikkelvisning må endres
 • Kort møte med Nasjonalt villakssenter. TermWiki i Tana 22.10

Siri

 • Missinglista
 • TW
 • ordbökerne

Sjur

 • Accro og Abbr, først smj, siden alle samiske, uten sms. sms skiller seg ut.
 • Teste ulike problemer med grammatikkontrollen
  • Teste ulike versjoner systematisk -> Safari funker ikke
 • Lage støtte for ulike ortografier i fst-ene
  • 30-talls ortografi for mhr
  • planlegger støtte for ulike skriftsystem
 • Google har tatt kontakt (etter intervju på radioprogram på SR)

saker dei neste vekene

 • TermWiki i Tana 22.10

Ymse

 • GG har bestemt at dei vil rydda opp i gamal og inkonsistent terminologi

Neste Divvun-møte og -samling

Samling: Inga kan i partalsveker. Sjur pratar med Gustav.

Møte: tysdag 29.9. kl 10.00.