Meeting2020-09-29

Divvun-møte 29.9.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Tommi, Sjur, Sara Marja, Linda, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse
 • Neste møte

Sidan sist

Duommá

 • samla correct files
 • error mark up

Inga

 • Foredrag i Jokkmokk: 9 stk frammøte! Dei fleste hadde mac, med stavekontrollen. Mange interesserte i MT og omsetjingsminne - kva med til svensk? Paradigmegeneratoren og korpus var veldig populære : Og satni.org.
 • ABBONERE_TV_NOR og ABBONERE_TV_SW til ABBONERE_TV
 • Felles lemma (Area/NO) med to varianter tagget med Area/NO og Area/SE, både i nouns og verbs
 • Error markup workshop
 • PhD en dag

Tilbakemeldingar/kommentarar:

Børre

 • Endre grammatikkevaluatoren til å kjøre all tekst gjennom grammatikkontrollen på en gang i stedet for å kjøre en og en setning gjennom, og fjerne mellomlagring til fil. Ble kjappere.
 • sátni.org:
  • Jobbe mot en vertikal visning av artikler, istedetfor for to og to språk ved siden av hverandre
 • Kjøre korpusanalysen på Macen (siden vi ikke har tid på stallo og det er smått med diskplass på gtlab), litt ekstra styr med det da.
 • Lage sammenligning av land og landtilhørighet (Norga -> norgalaš, etc) til Giellagáldu
 • Teste Divvun Manager- og MacDivvun-pakkene på Mac. MacDivvun ble installert og fungerte.
 • Feiloppmerkings-workshoper

Linda

 • korpusoppmerkingsworkshop med Børre, Inga, Ritva, Duommá
 • korpusoppmerkingsdokumentasjon (mye som var gamalt og mange feiltyper som ikkje var dokumentert noe særlig, vanskelige tilfeller)
 • detaljert evaluering av realword errors (med fokus på disambiguering)
 • diskuterte forbedring av disambiguering med Tommi og samler inn eksempler
 • fiksing av realword error regler
 • samarbeid med Marja-Liisa (ho er på besøk) for å starte grammatikkontroll for enaresamisk

Døme på feil som har vorte diskutert:

 • bieđđu - ja eamiálbmogiid — skal ikkje vera mellomrom før bindestrek
 • kássas- muhte ale val.... — burde vera komma

Tommi

 • større lista av halvleksikaliserad sammensatte ord i sme i (git-)bransjen:
  • år-taler, bokstav-saker osv.
  • man kan teste i svn-mappe lang-sme/trunk med `svn switch https: //github.com/giellalt/lang-sme.git/branches/feature/semicompound` (men det kan overskrive uncommited changes?)
 • ttspeak c++
 • korpus pipeline for framtidig artikkel eksperimenter

Sara Marja

 • lærer meg noen tegnsettinger osv. <re/
 • mobiltastatur i mörk modus gjör det vanskelig å lese forslagene
 • krasj i mobiltastatur!?

Ordboksidear:

Siri

 • same som tidlegare: termwiki, missing og ordlister
 • treng hjelp med visse ord i missing (Børre?)

Sjur

 • laga ferdig area-filter for blanda area-ord
 • testa MYV & MDF for Jaska, skal presentera dei i oktober
 • oppdaterte fleire Windows-VM-ar
 • meir testing
 • admin
 • avspaserte onsdag

Arbeid framover

 • tekstprosessering for tts

Ymse

 • datamaskiner?
 • møte med Google i ettermiddag

Neste møte

Neste Divvun-møte: tysdag 6.10. kl 10.30.

Koronaen sprer seg på nytt, kan bli vanskeleg med Divvun-samling den nærmaste månaden.