Meeting2020-10-13

Divvun-møte 13.10.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Tommi, Sjur, Sara Marja, Linda, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse
 • Neste møte

Sidan sist

Duommá

 • real-word-error-mark-up-correct-corpus
 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa

Ritva

 • Error mark-up: rette feil, rette gammel oppmerking
 • Samler "vanskelige" feil i eget dokument for senere diskusjon
 • Workhop m/Linda & Duommá: gått gjennom dokument - enige om å bruke "mix" også for setninger, laget mark-up for underordnede setninger

Døme:

## Ja de geahčai birra ja jearai {jus {oktaFge}${indef,typo|oktage}
máhtii}¥{clause,indirect|máhttágo oktage} sámegiela, ja ii oktage vástidan
(ieš in duostan in maidige jietnadit), ja de ieš logai moadde strofa
sámegillii čuvgežit.

og:

Ja de geahčai birra ja jearai máhttágo oktage sámegiela,
{ja ii}¥{clause,negfoc|iige} oktage vástidan (ieš in duostan in
maidige jietnadit), ja de ieš logai moadde strofa sámegillii čuvgežit.

Børre

 • satni.org: vertikalvisning av artikler
  • publisert på fredag
 • Møte: gjennomgang av oversettelser i iOS-tastaturet
 • Korpusanalyse av mhr

Børre kallar inn til møte for å diskutera forslag til mobilvising i satni.org når forslaget er ferdig. Kall inn: Sara Marja, Inga, Sjur, Siri. Blir onsdag kl. 10

Tommi

 • README-fila i github
 • korpus analysert for cg-utvikling
 • mobiltastaturøversettning

Inga

 • Area/NO og Area/SE med felles lemma, ferdig med nouns
 • æ-e i twol for a-stammer, sammen med Sjur
 • Mobiltastatur(-møte)
 • Lite møte med Anders Kintel, jeg har fått en pdf av ordboka
 • OmegaT, hjelp med installasjon
 • PhD

Vi ventar med Kintel-ordboka til jul i alle fall. Diskuter sluttdato med A Kintel.

Linda

 • evaluering av generelle real word errors
 • corpus mark-up workshop
 • oppdaterte dokumentasjonen
 • fiksing av Duommá sine bugger
 • sendte artikkel til EACL
 • ny artikkel er akseptert

Sara Marja

 • jobba litt med termwiki og div.
 • ordbok lagt inn ord
 • starta diskusjon om "uvtelasse"

Siri

 • Missinglista
 • ordbok lagt in nye ord
 • TW

Sjur

 • laga ferdig area-sakene i SMJ i lag med Inga
 • møte om README-filene i giellalt/lang-XXX
 • las og kommenterte Linda-artikkel
 • prøvde å installera macOS 11 i VM for å testa sakene våre, funka ikkje
 • la inn støtte for --enable-ci (slår av all bygging, slik at ein har full kontroll på kva ein faktisk byggjer)
 • meir tastaturtesting (iOS)
 • tastaturomsetjingsmøte - SME, SMJ, FIN, NNO, NOB, SWE, ENG klare

Arbeid framover

 • testa iOS-tastaturapp, særleg omsetjingane
 • tastaturapp: blokkerte ord -> blokkert som forslag
 • Divvun-installerar 2.0 for mac -> testing og ut
 • Oppdatera omsetjingar i satni.org - sjå Zulip for meir info

Ymse

 • norske SD har slept ein app, inneheld ein del nyttige fraser - kan vi inkludera det materialet i ressursane våre på ein eller annan måte?
 • "fraseologi"
 • Sjur avspaserer torsdag og fredag

Neste møte

Kvar tysdag kl 10.30, maks ein time.