Meeting2020-10-28-spellertesting

20202.10.27 Stavekontrolltesting

Til stades: Børre, Sjur, Tommi

Saker:

 • stavekontrolltesting og GitHub-integrering

Ta utgangspunkt i https: //github.com/divvun/divvunspell/ og accuracy-tester

accuracy-tester genererer json-data. Må konverterast til noko som kan visast direkte i GitHub - kan vera MD eller noko som MD kan lenka til.

Testdata finst for alle språk i test/data/typos.txt (TSV-fil).

Kva vi vil ha:

 • ein modernisert replika av det vi har hatt
 • grunnleggjande mål i ein historisk graf - TSV-fil med ei linje pr testa versjon

TSV-fil og historisk graf

Data som må vera med:

 • commithash
 • tidsstempel
 • forslagskvalitet i prosent (top1, top5, lenger ned, ingen forslag, berre feil)

TSV-format:

hash	dato	Release/description	top1	top5	lower5	nosugg	wrongsugg

Detaljert rapport

 • json-fil frå accuracy-tester
 • konvertering til tabell eller liknande (no: NodeJS-app skriven av Brendan)
  • helst direkte integrerbar med MD-dokument slik at ein får automatisk vising i GH

Manglar i Brendan-versjonen:

 • redigeringsavstand
 • statistikk basert på redigeringsavstand
 • true/false negative/positive

Gamalt format, kolonner:

 • input
 • true/false negative/positive
 • expected output
 • redigeringsavstand
 • plass for rett forslag
 • tidsbruk
 • faktiske forslag (rett framheva)
 • merknader, bugzilla-lenker

Brendan-format, kolonner:

 • input + expected output, plass for rett forslag, tidsbruk
 • faktiske forslag (rett framheva)

Redigeringsavstand bør koma frå accuracy-tester, dvs Rust, og skrivast ut i json-rapporten som ein del av testresultata. Noko i stil med:

  {
   "input": "mnngan",
   "expected": "mænngan",
   "edit_dist": 1,  # <== nytt felt
   "suggestions": [
    {
     "value": "mænngan",
     "weight": 21.669922
    },
...
   ],
   "position": 0,
   "time": {
    "secs": 0,
    "subsec_nanos": 5624911
   }
  },

Tommi prøver å leggja inn dette, spør Brendan om hjelp om det trengst. Forslag til Rust-crate: https://docs.rs/distance/0.4.0/distance/

Arbeid framover

Status 20202.11.4:

 • integrera detaljrapporten i MD-dokument for kvart språk
  • grafikk som viser fordeling mellom dei ulike typane (svg - offline eller på direkten?)
  • tabell med alle detaljar - er MD rette formatet?
 • integrera historisk rapport i MD-dokument - Tommi
  • grafikk som viser historisk utvikling (svg - offline eller på direkten?)
 • integrera i make

Ferdig

 • leggja inn redigeringsavstand i json-rapporten (Tommi) - FERDIG
  • har lagt til funksjon for å leggja til samandrag til ei fil som viser utviklinga over tid
 • data lagrast (inntil vidare) i tools/spellcheckers/test/ (Sjur) - FERDIG
 • legg inn javascript og CSS i gtsvn igjen (frå giella-core), slik at gamle testresultat fungerer igjen (Sjur) - FERDIG for lang-XXX-repoa.