Meeting2020-11-10

2020.11.10 Divvun-møte

Til stades: Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Ritva, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • gramchk-testing o førbedring: disambiguator, errorth forsm, bugs till linda o sjur, false postives in i test-errkorpuset
 • generelle real word error work:
  • lingvistisk grunnlag før reglerna, dvs. finne morfo—fonetisk system for å generalisere utifrån centrumskonsonanter
  • samla testkorpus
  • testa
 • lusmeldingar om mellomromsfeil

Børre

 • finnob i satni.org
 • Fikse finnob ordbok og dtd, importere inn i sátni.org
 • Hjelpe Linda m svn. Løysing: cd ..;mv lang-sme/.svn svn.gammel; svn co https://github.com/giellalt/lang-sme/trunk lang-sme
 • Hjelpe Siri med konflikt
 • gramyaml
  • Se på hvordan yaml-test-kjøreren er lagd
  • Tilpasset gramchecker-rutinene til gramyaml
  • lage standard output-modus
 • Møte om GDPR
 • hjelpte Sara Marja

Linda

 • fikse Duommá sine bugger
 • begynner å forberede lansering av ny GramDivvun
 • enaresamiske CG-regler med Marja-Liisa og Inga
 • jobber med ekte PoS-homonymi ilag med Tommi for å utvikle et skript som ekstraherer dem
 • begynte å jobbbe med søtpotet-tester for GramDivvun

Ritva

 • lage gullstandard/korpus
 • en god del retting av gammel merking
 • samle eksempler (workshop)

Tommi

 • ny bærbar (endelig) -> installer OS og programmer, backuppar mac -> linux
 • møte om cg-regelutviklingsskript (med Linda)
 • møte om stavekontrolltesting
 • statistikken for stavekontrolltesting i rust
 • github-markdown konvertering for språkspesifisk i-kjellkod doku

Inga

 • GG-møte 2 dagar
 • Phd 1,5 dager
 • Administrativt arbeid
 • Tilbakemelding på noen adjektiv i Anders Kintels ordbok
 • Grammatikkkontroll: Arbeidsmøte med Linda og Marja-Liisa

Siri

 • Missinglista
 • ordbokslisten lagt in ord
 • har fått hjelp av Børre

Sara Marja

 • div. språkjobbing
 • hjelp av Børre til div.
 • opprettet smaswe swesma dict for substantiv
 • leta frem noen sörsamiske tekster på nett som har "paralell" tekst på svensk - og bedt Børre om hjelp til å "lenke de" til Korps. (Bl.a. om Covid-19)

Sjur

 • admin
 • byrja arbeidet med å få på plass personvernregime i samsvar med GDPR
 • byrja å eksperimentera med å generera dokumentasjon direkte til MD, dvs direkte publisering utan Forrest!
 • intromøte i lag med student i Gøteborg og Brendan: studenten skal skriva eit MA-arbeid om maskinlæring, kan ev. bli grunnlag for ny funksjonalitet i mobil- tastatura
 • retta feil i SMN knytt til CmpN-taggane
 • møte med NRK / Pål Hivand
 • tinga datamaskin til Katri
 • klassifiserte alle språka og tastatura etter kor utvikla dei er, hjelp for andre folk til å forstå kor brukandes ein språkmodell er - kriteria for dei ulike kategoriane er definerte her

Arbeid framover

 • GDPR-møte denne veka
 • grammatikkontrolloppdatering
 • konferansar (til dels på nett) i tida framover:
  • NoDaLiDa
  • andre?
 • møte om Bugzilla og github på torsdag

Ymse

Nei.