Meeting2020-11-17

2020.10.17 Divvun-møte

Til stades: Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • samla setningar til yáml-test for gramcheck
 • gramchk testing

Børre

 • gramyaml
  • tester i anførselstegn
  • bytta til libdivvun som sjekker i stedet for divvun-checker. Sjekking av 290 setninger gikk ned fra 7m10s til 24s på maskina mi.
  • lage bug i lang-sme der man ber om å kjøre gramyaml som en del av make check
  • lage bug om divvun-checker der –spec og –version ikke fungerer
  • debugge –spec/--variant opsjonen i divvun-checker, fant ut at om man kjører den i samme katalog som pipespec.xml ligger i, så funker det
  • endre gramyaml til å bruke den logikken, og da funka spec/variant i testene
  • gramyaml-artikkel sammen med Linda og Tommi
 • GDPR-møte
 • smj missinglist fra Anders Kintel sin ordbok
 • møte om svn/github/bugzilla
 • fikse linker på hjemmesida
 • ordboksmøte med Sara Marja, Sjur og Trond
 • jobbe med å forbedre logging i sátni.org
 • hjelpe Duommá med å få maskina på føttene (installere MacPorts, apertium-nightly, sjekke ut lang-sme & co)
 • Legge inn sma-liste fra Gïelegaaltije

Linda

 • fikse Duommá sine bugger
 • noen gamle bugger
 • mwe-dis
 • lage yaml filer med få eksempler der Duommá kan legge til
 • artikkelsamtaler med Børre og Tommi
 • CG-workshop med Inga - lulesamisk GramDivvun + valens

Ritva

 • Error mark-up
 • Se gjennom gullkorpus og gjøre om «gammel merking»
 • Samle eksempelsetninger til neste Error mark-up møte/workshop

Tommi

 • bytte til linux-bærbar
 • møte om github med alle
 • møte om gramyamls artikkel med
 • github-markdown-tabeller konvertiert

Inga

 • Sortert missinglist fra Anders Kintels ordbok, nå er den på ca 1200 ord (Børre har laget missinglister)
 • Lagt til ord fra missing_from_AK
 • 220 korrekturforslag sendt til Anders Kintel fra lulesamisk-norsk
 • Grammatikkkontroll: Arbeidsmøte med Linda, fire nye regler.
 • Samlet feil å skrive regler til
 • Mindre yaml-rettinger

Siri

 • missinglista
 • TW
 • Alle ord blir ikke skjekket in

Sara Marja

 • møte om svn/github/bugzilla
 • ordboksmøte med Børre, Sjur og Trond
 • spm om Korp: hvorfor er ikke kildelista tilgjengelig på Korp som
 • Note/kommentar som må tas med GG: lidteraturesjïele vs litterature. Har sendt spörsmål pr. mail til Gïelegaaltije og fått svar om at det er "tt" som gjelder.

Sjur

 • GDPR-møte med Kluge-advokat, Børre, Brendan, Chiara
 • meldte ulike feil i `gut`, ny versjon er no ute
 • retta nokre feil i smj
 • fiksa Tower-lisens via UiT
 • møte om Bugzilla vs Github Issues, personvern m.m. (har sjekka inn starten på retningsliner)
 • installerte macOS 11 Big S(j)ur i VM
 • testa Divvun-installeraren på macOS 11, fann feil med MacDivvun, meldte vidare
 • møte om ordbøker

Arbeid framover

 • stavekontrolltestbenk
 • grammatikkontrolloppdatering
 • stavekontrolloppdatering

Ymse

Møte om stavekontrolltesting rett etterpå!

Stavekontrolltestingsmøte

Til stades: Børre, Tommi, Sjur

Tema: web app/sidegenerering

Ting som manglar:

 • sortering på: tid, redigeringsavstand, plasseringa til det rette forslaget
 • litt meir statistikk:
  • % etter redigeringsavstand
  • betre CSS for statistikken
 • sjå over fargekodinga

For å få statisk html for stavekontrolltestinga:

npm run build

Legg ut resultata på GitHub pages. Kan spesifiserast for kvart repo i github.

 • html blir kopiert som dei er
 • md prosessert med Jekyll (som standard)
 • kan byggja med eigne verkty / Github Actions

Kvart repo får nettside etter dette mønsteret:

 • giellalt.github.io/lang-XXX/ - doc/-katalogen i kvart repo bør bli denne sida.
 • giellalt.github.io - krev eit eige repo som heiter det same.

Ev. så vil vi at giellalt.github.io skal få url giellalt.uit.no. I så fall kan det gjerast slik.