Meeting2020-11-24

2020.10.24 Divvun-møte

Til stades: Sara Marja, Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • gramchk-yáml-corpus
 • gramchk testing o forbedring - missing words, errorths, disambiuator, bugs till linda
 • problem med datamaskina - må løysast med Jan Helge og Børre (Sjur)

Børre

 • Jobbe med smn-liste fra GG
  • Skille mulige duplikater ut fra lista
  • Eksportere ikke-duplikater tilbake TermWiki
  • Sende mulige duplikater til smn-GG
 • gramyaml/naacl2021
  • Gjøre korpustesting på samme lest som yaml-testing, mye felles kode
  • Artikkel sammen med Linda og Tommi
 • missing fra Kintels nobsmj til Inga
 • Hjelpe medarbeidere
 • GDPR-møte

Linda

 • sett opp yaml tester
 • fikse andre feil i yaml testan
 • fikse notfixed.yaml i grammarchecker-release.cg3, mwe-dis.cg3 og grc-disambiguator.cg3
 • artikkel naacl2021 med Tommi, Børre, Duomma
 • CG-workshop med Inga og Marja-Liisa

Ritva

 • Tester GramDivvun (Divvun Grammar Checker)
 • Samler eksempler på det som ikke fungerer
  • Hva er status for gjenkjenning av engelsk/norsk i en samisk tekst, f.eks et sitat?
 • Børre hjalp meg med en konflikt
 • Børre hjelp meg i gang med konverteringen av xml-filer

Tommi

 • stavekontroltesting til gh-pages
 • gh-pages, markdownkonvertering osv.
  • testing med sma <https: //giellalt.github.io/lang-sma>
 • artikkel med Linda og Børre og Duommá

Inga

 • Oversettelser til MT (Lene)
 • Gramchecker med Linda
 • Kintel-missing (fått mer hjelp av Børre)
 • PhD (fra nå av hver mandag og fredag)
 • plagdes

Siri

 • missinglista
 • TW

Sara Marja

 • missing liste
 • TW

Sametinget sine nettsider ser ikkje ut til å vera søkbare i Google? Google finn ikkje sørsamiske tekstar i alle fall.

Sjur

 • stavekontrolltesting
 • fekk endeleg Big Sjur til å fungera, og testa ulike verkty
  • Divvun Manager fungerer fint
  • stavekontrollane fungerer som dei skal, betre grensesnitt no
 • møte med Lene og Trond om MT og mogleg samarbeid med Helsingfors
 • div. admin
 • svara på spørsmål om korleis ein kan koma i gang med infrastrukturen vår
 • meir arbeid og møte med GDPR-formalitetane
 • framgang i ML-prosjekt

Arbeid framover

 • stavekontrolltestbenk
 • grammatikkontrolloppdatering
 • stavekontrolloppdatering
 • Sjur har møte med KMD neste veke

Ymse

 • innsjekking av lingvistmøter: techdoc/admin/divvun/
 • sjekk med KMD at dei minner andre statlege etatar om at samiske nettsider/nettsider som har samiskspråklig innhold skal vera Google-søkbare. Døme: søket site:dep.no jïh gjev eitt einaste treff! Det verkar ikkje heilt rimeleg.