Meeting2020-12-03

2020.12.03 Divvun-møte

Til stades: Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambigiahtor, bugziella, errorth forms

Vi fikk maskina og gikk opp til Marcel. Han oppdaget at ls -l viste + på slutten av rettighetan. Løsninga va chmod -R -a0 # .

Børre

 • Grammatikkontroll
  • Avslutte nacl2021-artikkeljobbinga med statistikk for nodalidakorpuset
  • smj-gramyaml-møte
  • Fikse feil i gramtest
 • webinar med Ánne Márjá Guttorm Graven
  • Divvun-support, epost & chat
 • korpus
  • Ny pdf-konvertering
  • Gi tilgang til boundcorpus (txt og dep) til Lillia
 • Sette opp maskin
 • KMD-møte
 • Hjelpe medarbeidere

Linda

 • fiksing av alle mulige feil i real-NomAgIll-PrtSg3.yaml
 • en del real-NomAgIll-PrtSg3 regler
 • fiksing av disambiguering
 • samarbeid med Børre om yaml testan
 • møte om neural network med Mika Hämäläinen
 • CG-workshop med Inga
 • satt opp yaml tester til lulesamisk GramDivvun ilag med Børre og Inga

Tommi

 • naacl
 • hfst-tokenise bugfix med  \ 
 • møte om neural gramchecker med linda, mika
 • smj gramcheck bug - mangla +Ind -tagg

Tips til alle: når ei ordform ikkje kan genererast, prøv å analysera den venta ordforma med generatoren, med verktyet hfst-flookup:

echo diede | hfst-flookup -q src/generator-gt-norm.hfst        
diede	diehtet+V+Imprt+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+Imprt+Sg2	0,000000
diede	diehtet+V+Ind+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Imprt+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Imprt+Sg2	0,000000
diede	diehtet+V+TV+Ind+ConNeg	0,000000
diede	diehtet+V+TV+VGen	0,000000
diede	diehtet+V+VGen	0,000000

Inga

 • Manuelt endret på MT-oversettelser og gitt tilbakemelding til Lene på feil.
 • Gramchecker og yaml med Linda og Børre*2
 • Kintel-missing (lagt til substantiv)
 • PhD (2,5 dager)
 • Sendt tilbakemelding på feil i Kintels ordbok, så langt på 250 ord.

Ritva

 • Mandag: uten internett
 • Tirsdag: Testing av Divvun Grammar Checker

Sjur

 • møte med KMD
  • ber ekstra penger til vedlikehold pga. endringer i alle plattformer (google-, ios-, ms-skatt)
  • diskusjon om å få tilgang til språkteknologi på alle plattformer
  • ANSI-tastatur i Norge
 • arbeid med GDPR
 • Automatisk dokumentasjon på github fra lang-xxx
 • Mobiltastatur
  • Android
  • Divvun-dev for Kanada
 • Retta konfigurasjonsfil for alle språka. Nå kompileres alle språk på samme måte og reelle feil avdekkas.
 • Få sms til å fungere igjen
 • Nytt språk: Australsk urfolksspråk på github (lang-kmj)
 • tagg-problem i smj
 • grammarcheck-påskeegg

Arbeid framover

 1. stavekontrolltestbenk - kode i giellacore/am-shared/doc-dir-include.am
 2. grammatikkontrolloppdatering
 3. stavekontrolloppdatering
 4. dokumentasjonsbygging

Andre ting:

 • TTS-arbeid
  • TTS-server for Acapela-lib, for tenester på nettsidene våre
  • førebu infra for tekstprosessering for TTS
 • organisera workshop med Mika, ev søkja pengar

Ymse

ingen ting.