Meeting2020-12-09

2020.12.09 Divvun-møte

Til stades: Siri, Tommi, Børre, Linda, Duommá, Inga, Sjur, Sara Marja, Ritva

Saker:

 • sidan sist
 • arbeid framover
 • ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambigiahtor, bugzilla, errorth forms

Inga

 • Gramchecker med Linda
 • Kintel-missing (lagt til substantiv)
 • PhD (2,5 dager)

Siri

 • Missinglista
 • TW
 • ordbokslisten
 • Stednamn

Sara Marja

 • Missing
 • TW
 • mobiltastatur
 • prøvde på "analysering" av ord fra saksinnkalling
  • Bør vi analysera samansette ord i satni.org, slik som NDS, og gje oppslag for enkeltledda i tilfelle heile ordet ikkje finst i seg sjølv?
 • brukersamtale med konstruktiv tilbakemelding og diskusjon om forbedringer av ordbøker og ønsker
  • finst ikkje fullt paradigme på satni.org, bør vera mogleg å få om ein vil: https: //github.com/divvun/satni-frontend/issues/38
  • fleire døme, jf "som"

Linda

 • yaml-testing
 • bug fiksing
 • lulesamisk grammatikkontroll med Inga
 • prøvde å sette opp neural network med Tommi

Børre

 • debugge lang-mhr, jeg og Chiara har samme feil
 • jobbe med pdfconverter, systematisere før ny pdfkonverterer, med ny pdfkonverterer, med <br>-håndtering, flette sammen strenger skilt av <br/>
 • Statistikk til Giellagáldu
 • fikse yaml-filer
 • hjelpe medarbeidere

Ritva

 • Tester GramDivvun (Divvun Grammar Checker)
 • Samler eksempler
 • Problemer med en konflikt
  • svn stat viste endringer i grammarchecker-release.cg3 og grc-disambiguator.cg3 som jeg ikke hadde utført

Tommi

Sjur

 • laga påskeegg til grammatikontrollen (same nuvviDspeller som før)
 • retta feil i stavekontrollbygginga etter at eg la til påskeegget
 • git-hjelp for Trond
 • etterarbeid etter KMD-møtet
 • avspaserte i går pga straumbrot

Arbeid framover

 1. grammatikkontrolloppdatering
 2. stavekontrolloppdatering - Sjur + dokumentasjon
 3. dokumentasjonsbygging - Tommi + diskusjon i Zulip
 4. mobiltastatur 3.0: forslagsvis 14. desember

Problem:

 • Mobiltastaturtesting - brukerordlista fungerer ikke

Ymse

 • arbeidstid; kjernearbeidstid 09.00-14.30