Meeting2020-12-15

Divvun-møte 15.12.2020

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Siri, Sara, Duommááá, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Juleferie
 • Fellesspråk framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommááááååå

 • gram-check yaml
 • gram chk test og forbedring > disambiguahtot, ord additioner, errorth additioner, bugziella

Børre

 • gramyaml
  • opsjon for å slå sammen statistikk fra vanlig og .notfixed med -t
  • opsjon for å angi stien til pipeline.xml eller <lang>.zcheck
  • Dokumentere og teste oppsett for libdivvun (gramyaml) på Mac
  • Fikse syntaksfeil i gramyaml-tester
 • Hjelpe medarbeidere
 • fikse Tommi sitt korpusfiksescript

Snarveg på iPhone for satni.org fungerer ikkje slik som t.d. vg.no. -> noe som gjör at "deling" ikke er mulig. Forslag: laga ein separat deleknapp.

Linda

 • fikse yamltester
 • fikse Duommá sine bugger
 • jobbe med GramDivvun regler som kan gis ut
 • neurale network oppsett med Tommi og Mika (møtedokument 2020-12-14-NN.jspwiki)
  • https: //opennmt.net/OpenNMT-py/quickstart.html
 • smj grammatikkontroll med Inga

Tommi

 • neural eksperimenter
  • møter med Linda og Mika
 • oversatte android play store tastatur info på finsk

Inga

 • Missinglist Kintel
 • PhD to dager
 • GG-møte
 • SMJ-gramchecker med Linda

Siri

 • Missinglista
 • ordboksmøte med Trond

Sara

 • passiv nekting-form "mangler" i paradigme i ordboka
 • diskutert med Börre om manglen på delingsknapp på satni.org app
 • gjort Trond/Lene oppmerksom på ulik "oppsett" på ij -sma/ii -sme i NSD
 • ordboksseminar med Trond
 • Divvun som merkenavn?

Sjur

 • testa og retta mobiltastatura
 • yaml-testing for grammatikkontrollen
 • administrasjon
 • lagt ut oppdaterte stavekontrollar for nordsamisk og sørsamisk

Arbeid framover

 • Inga avspaserer fredag (jobber noen timer på søndag)
 • mobiltastatur 3.0 truleg i morgon
  • "Brukarordliste" => "Eiga ordliste"
  • lenke til betaversjon: kjem i Zulip

Juleferie

 • jobbar tills jag tar ledigt -Duommá- altså ej onsdag torsdag
 • Inga jobber hver dag (minus julaften kanskje og den ene fridagen i romjula).
 • Sjur avspaserer frå måndag 21. til 4. januar.
 • Tommi jobber normalt i juletid
 • linda arbeider overtid kver dag
 • Siri jobbar (ikke julaften)
 • Børre: borte julaften, jobber ellers
 • Sara jobber ikke juleaften

Fellesspråk framover

Norsk/svensk/skandinavisk som fellesspråk òg etter at Katri byrjar. etterhvert går vi over til lulesamisk

Ymse

 • Inga planlegger tur til Tromsø i uke 2.
 • Linda delvis på reise fredag
 • neste møte tysdag 5.1.2021