Meeting2021-01-05

Divvun-møte 05.01.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Siri, Sara, Katri, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring:
  • word additions
  • disambiguahtor
  • bugzilla
  • errorth forms

Børre

 • CorpusTools: Forbedring av pdf-konvertering
 • Korpus: konvertert og sjekket inn pdf-dokumenter i bound- og freecorpus
 • CorpusTools: støtte for nytt format, usx (bibel)
 • GDPR-møter
 • Hjelpe medarbeidere
 • Møte om machine learning-prosjektet til Brendan
 • Publisere info om mobiltastatur på facebook og twitter
 • Jobbe med sátni.org sin backend

Linda

 • fikse yamltester
 • fikse Duommá sine bugger
 • jobbe med GramDivvun regler som kan gis ut

Tommi

Inga

 • Missinglist Kintel, så og si ferdig med lulesamisk-norsk. Over 400 feil i smj-nob sendt til Kintel. Begynt på norsk-lulesamisk.
 • Duommá har hjulpet meg med TwolC
  • cmp sg/gen for SARVES og SVÁLES var feil: rásstátjivgga og svállásnuolgga, ble tidligere rásstetjivgga og svállesnuolgga.
  • gåjkes-gåjkkåsamos, tidligere gåjkes-gåjkkesamos
  • rijffo-rijfo, jff-jf manglet
 • Nye leksikon SJIEVNNJET, LÅHTSASA og TOPOGRÁFFA
 • Hjulpet Lene med MT, korrigert lulesamisk oversettelse

Siri

 • Missinglista
 • ordboksmøte med Trond
 • har problem med e-post

Sara

 • ordboksseminar med Trond
 • har lagt til fleire døme i ordbøkene
 • lagt til ord frå missing og andre ord
 • diskutert med Lene om oppdateringar av ordbøker og fst-ar
 • Orakelhjelp

Sjur

 • GDPR-møte x 2
 • mobiltastatur 3.0 ut før jul

Funkar bra for Inga. Mange seier at dei har mista tastaturet. Det kræsjar for ein del. Problem både på Android og iOS.

Arbeid framover

 • Inga er i karantene på Drag og kommer til Tromsø på fredag eller mandag

Ymse

 • Sara: vi bør presentera oss sjølve på FB og divvun.no, slik at folk forstår at Divvun er ei gruppe med folk, og ikkje berre verkty.
 • neste møte tysdag 12.1.2021