Meeting2021-01-12

Divvun-møte 12.01.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Sara, Katri, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • hjelpt Sara

Børre

 • lang-sma
  • Fikse armeenere i lang-sma
  • Ny missing-liste basert på dict og termwiki (Siri bad)
 • sátni.org
  • egne repos for front- og backend
 • Hjelpe Inga med ny Mac
 • divvun.uit.no
  • Flytte bygginga av siter fra bga001 til webbuilder på divvun.uit.no
  • Begrense ssh-tilgang til innafor vpn på divvun.uit.no
 • hjelpt Sara
 • GDPR-møte: utforming av app-tekster

Linda

 • fikse yamltester - spesielt Derh-Inf realword errors
 • jobbe med GramDivvun regler som kan gis ut
 • lulesamisk grammatikkontroll med Inga
 • begynt å gå gjennom NN undervisningsmateriale (frå MånsH) med Chiara
 • flere møter med Tommi, Chiara og Mika om NN-eksperimenter for Grammatikkontroll (siste i går)
  • Kan bruka Sigma (UiO)
 • jobbe med splitting av sammensettinger i korpuset - Tommi lager skriptet og æ ser på resultatene for å finne problemer med det
 • satt opp artikkel for NN-eksperimentene

Tommi

Fortsatte med:

 • neural eksperimenter og möter
 • divvunspell-enchant
 • cg-skript for homonymstatistiken osv. for artikkel

Inga

 • Missinglist Kintel norsk-lulesamisk.
 • GramDivvun med Linda
 • Hentet mac i Tromsø
 • Installert programmer og sånt, Børre og Sjur har hjulpet meg

Ritva

 • Tester GramDivvun (Divvun Grammar Checker)
 • Samler eksempler

Sara

 • lagt til ord frå missing og andre ord
 • fått hjelp frå Børre og Duommá

Sjur

 • GDPR-møte x 2
 • retta diverse feil i ulike språk
 • hjelpte Inga, Petter Morottaja (smn)

Arbeid framover

 • planleggingsmøte for tekst-til-tale for smj - onsdag kl 09.30 norsk tid
 • GDPR: etter lunsj (kl 13) i dag
 • fiksa påskeegg (Sjur)

Ymse

 • den gamle mac-en til Sandra og Elena har gått til Jan Helge, skal til Tommi
 • neste møte tysdag 12.1.2021