Meeting2021-01-19

Divvun-møte 19.01.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Sara, Katri, Sjur, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Møte med referansegruppa
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • GDPR-møte: utarbeide app-tekster
 • Eksperimentere med clojurescript for å sjekke om det er et bra alternativ for frontenden til satni.org

Linda

 • fikse yamltester - spesielt Derh-Inf realword errors
 • hatt møte med Maja om sma-gramcheck-prosjektsøknad
 • ML-/NN-møte i lag med Tommi, Chiara og Mika
 • oppretta artikkel til det
 • gått gjennom sammensettingsplittinga fra Tommi sitt script
 • homonymimøte med Tommi

Tommi

 • neural eksperimenter og möter
 • prøvade ut tts pipeliner med lang-fin: text2ipa og transcriptors
 • begynte med libreoffice×divvunspell

Inga

 • Missinglist Kintel norsk-lulesamisk.
 • Nytt leksokon MUORRA_LOAN_NO_LASJ og lagt til +Err/Der -lasj -derivasjon fra andre låneordsleksikon med bare +Sem/Hum, for å +Err/Orth på ord som økonåvmålasj (skal være økonomijjalasj)
 • TTS-møte
 • Lagt til skrivefeil fra Kintel smj-nob i typos
 • rettet på abbr i typos
 • Rettet på småfeil (enkeltord) fra min todo-liste.
 • Error markup på presidentens nyttårstale og lest denne inn.
 • Smj-ressurser til Katri
 • Hjulpet Lene med forbedringer av setninger fra MT

Katri

 • TTS-møte
 • Møte med talsyntesgrupp i Helsingfors
 • Sourcing smj audio and corresponding texts (audiobooks) available online
 • Testing language models for force-aligning speech data (automatic segmentation at phoneme level) -- needed as input data for training tts.
 • Going through smj linguistic resources to make a G2P / text to IPA mappings, phonotactic rules etc..
 • IPA transcriptions in Praat
 • Pipeline to produce automatic .TextGrid from .wav + .txt

Ritva

 • Tester GramDivvun (Divvun Grammar Checker)
 • Samler eksempler

Siri

 • Må snakke med Sara ang ordene i missinglisten.
 • Ny missingliste

Sjur

 • GDPR-møte med Børre og Chiara, nytt møte på fredag?
 • hjelpte Duommá med make check
 • jobba med xml/html til markdown
 • laga starten på prosjektdokumentasjon for tts-smj
 • møte med Antti
 • brukarstøtte
 • møte med Tommi om arbeidet framover
 • byrja planlegga møtet med referansegruppa

Møte med referansegruppa

I morgon, 9.00-16.00 norsk tid (maksimalt).

Arbeid framover

 • planleggingsmøte for tekst-til-tale for smj - onsdag kl 09.30 norsk tid
 • GDPR: etter lunsj (kl 13) i dag
 • fiksa påskeegg (Sjur)

Ymse

 • den gamle mac-en til Sandra og Elena har gått til Jan Helge, skal til Tommi
 • neste møte tysdag 26.1.2021