Meeting2021-01-26

Divvun-møte 26.01.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Katri, Ritva, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse
 • Neste møte

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • satni.org: paradigme som graphql
 • NAACL-2021: forbedre gramcheck_comparator.py og gramcheck-test.py, lage testresultat for nyere grammatikkontroll
 • GDPR-møte
 • Administrere gtsvn, bl.a fjerne brukere
 • Referansegruppemøte
 • Kort møte/samtale med Inga om smj-korpus

Linda

 • CG-regelskriving til lulesamisk grammatikkontroll med Inga
 • neurale nettverksmøter med Mika, Tommi og Chiara
 • videre intensiv jobbing med yaml-testan og regelforbedring (over til neste regel nå)
  • real-Derh-Inf - Precision: 97.7%, Recall: 92.9%, F₁ score: 95.2%
 • NAACL artikkel - formulering av svar til review og en diskusjon av testan

Tommi

 • Møter...
 • speech-sme flyttet fra svn til github (uten zip-filer og stor audiofiler)
 • NAACL-2021-rebuttal
 • tts pipelines viderutvikling

Inga

 • Missing from Kintel norsk-lulesamisk
 • Gramcheck med Linda
 • Korpusmøte med Børre og datahjelp
 • Tag-møte med Giellatekno
 • Fulgte referansemøte
 • TTS-møte
 • Lest artikkel fra Jussi Ylikoski

Katri

 • Meetings
 • Going through smj linguistic resources to make a G2P / text to IPA mappings, phonotactic rules etc..
 • IPA transcriptions in Praat
 • Document pipeline to produce automatic .TextGrid from .wav + .txt
 • Start converting Text2IPA to espeak-ng rules for testing formant synthesis
  • adding these to speech-smj-repos in git

Ritva

 • MS Word - GramDivvun
  • konvertere filer
  • testing
  • eksempler egen fil

Siri

 • har begynt med nye missinglista som Börre har laget

Maja jobbet i samme dok og da jeg skulle sjekke inn blev det lite konflikter. Må ha hjelp med det.

Sjur

 • førebudde referansegruppemøte
 • referansegruppemøte
 • sleit med git-svn - ikkje lenger støtta rett ut av boksen på mac-ar, fordi Apple har fjerna svn frå utviklarverktya - Børre og Tommi får no ta seg av resten av svn2git-konverteringa : )
 • laga git-repoar for taleteknologiprosjektet (speech-smj, speech-smj-private, Tommi konverterte eksisterande svn-repo til speech-sme)
 • kontakta juristar med spørsmål om talekorpus og sitatretten
 • byrja med tekstprosessering for smj-tts
 • GDPR-møte
 • instituttmøte om ARK-undersøkinga
 • testa ut Git LFS - vi sprengjer kvota med ein gong, må betala, vi held oss til standardoppsettet inntil vidare
 • møte med Elisabeth, Lene og Trond om leksikografiarbeid framover

Arbeid framover

 • ny versjon av GramDivvvun for sme?

Ymse

 • ein annan student frå GU har meldt interesse for å skriva MA-oppgåve i lag med oss.
 • Skábmagovat film festival, Online Edition: https://www.skabmagovat.fi/

Neste møte

 • neste møte tysdag 2.2.2021