Meeting2021-02-02

Divvun-møte 2.2.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Katri, Ritva, Sjur, Sara Marja, Duommá, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • git bisect i sme, legge svar inn i naacl-hlt2021
 • satni.org
  • Fikse adjektiv-bug i sátni.org
  • Jobbe med paradigmegenerering på tjenersiden for sátni.org som graphql
 • Hjelpe folk med svn-problemer og termwiki
 • ccat, ny opsjon
 • uit stoppet tjenestene våre, kommunisere med IT-avdelingen for å få dem opp og gå

Linda

 • yaml-møte og gjennomgang av falske negativer
 • fiksa en del feil vi gikk gjennom (både Derh-Inf og DerNomAct-PrfPrc)
 • diskuterte svn problemer med Børre
 • diskuterte problem med segmenteringa og mwe-disamb med Tino
 • yaml arbeid med Duommá

Yaml-test parallelt?

Tommi

 • tts pipeline
 • speech-sme wav-filer skriptet
 • techdoc > giellalt.github.io (i bransjen)

LibreOffice-stavekotnroll?

Inga

 • barnehageproblemer så arbeidet bare halv dag to dager
 • Missing from Kintel norsk-lulesamisk
 • 481 typos fra norsk-lulesamisk sendt til Anders Kintel
 • retting av error markup
 • lest inn fire tekster til Katri
 • TTS-møte
 • OmegaT med Elena, enda ikke klar vi må bruke teamviewer
 • resiproke pronomen, nubbe nuppev og guhtik/goabbák guojmáma mangler i smj, har begynt med det
 • litt administrativt arbeid, timelister og utlegg
 • sett litt på morfosyntaktiske feil i vår errormarkup til undervisning på Nord Universitet

OmegaT:

 • with or without JRE? På Windows vanlegvis "with JRE"
 • manuell omsetjing kan ikkje gjerast i Target-mappa, då vil det bli overskrive neste gong ein bruker OmegaT på det dokumentet
 • vi treng stavekontroll til OmegaT - I Sverige vil dei ikkje nytta OmegaT så lenge det ikkje er stavekontroll der
 • sme-smj-MT er no så bra at det er stor nytte som støtte i OmegaT
 • sme-ressursar i OmegaT for smj: det er vanskeleg å sjå kva som er sme og kva som er smj

Katri

 • läggt till documentation (olika tts-systemer, force-aligner..) i speech-smj-repos in git
  • har lært git
 • tts møte
 • deltagt UiT's infosession for newly employed colleagues, møte med andre nye tilsette
 • førsta versionen av uttalsreglar (G2P) färdig (speech-smj-private), kanske ska lägga till exempelord för olika allofoner
 • lyssnat och alignet mera audiomaterialerna från Inga
 • studerade espeak dokumentation och provade espeak TTS: http://espeak.sourceforge.net/download.html
 • lärt mig många nya saker, som jag har inte använt tidigare

Ritva

 • MS Word - Gram Divvun
  • konvertere filer og testing av GramDivvun
  • eksempler egen fil

Siri

 • har begynt med nye missinglista
 • rette ord i nouns lista.

Sara Marja

 • begynt på missinglisten den nyeste
 • nye lemma lagt til på lexc og fst uavhengig av lister, men ut av "sunn fornuft" som mangler
 • redigert og sammenslått artikler på termwiki
 • fulgte Mind Craft forelesningen fra Gáisi i gårkveld og der referetes det til ordliste som man skulle kunne kommentere for forbedringer (nordsamisk oversettelsesprosess av Mind Craft). Prosess med oversettelse til sørsamisk er satt i gang.

Kommentarar/spørsmål:

 • OmegaT: kva gjer ein med dårlege omsetjingsekvivalentar? Kor skal ein redigera?
 • FST-feilsøking: korleis finn ein feil i fst-en? T.d. former som er Err/Orth-a, men ikkje burde vera det, eller omvendt.
 • Diminutiv: bør sjekka at det er systematisk diminutiv for alle substantiv (også på satni.org!)
 • Ord på -eente: sjekk at dei er systematisk og rett

Sjur

 • diverse hjelp
 • prata med Marko Marjomaa om tekst-til-tale
 • tts-møte
 • feilmerking
 • oppdaterte infra etter ynskje frå Canada
 • admin
 • oppdaterte lang-crk
 • UiT-nettverksproblem
 • byrja på spec normaliseringskomponent for pipeline

Arbeid framover

 • oppdatert sme-GramDivvun - møte snart?

Ymse

 • neste møte tysdag 9.2.2021