Meeting2021-02-09

Divvun-møte 9.2.2021

Til stades: Inga, Linda, Børre, Tommi, Katri, Ritva, Sjur, Sara Marja, Duommá, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • Få gtsvn./pahkat.uit.no opp å gå, svn-commits-mails, andre småting
 • Legge inn ny versjon av Sammallahtis ordbok
 • Problem med DivvunManager rapportert inn
 • Hjelpe til med svn-problemer, termwiki

Linda

 • yaml-testar, møte med Duommá
  • det finst ein del feil som òg kan lesast som om det er rett lávlun->lávlon. prfprc
 • fiksa en del feil vi gikk gjennom (både Derh-Inf og DerNomAct-PrfPrc)
 • møte med Tommi, gjekk gjennom resultata med Chiara - fann ein del taggfeil
  • Mika har òg jobba vidare, spennande resultat
 • møte med Inga om lulesamisk grammatikkontroll
 • sendte ut noe TTS usber

Linda blir etter kvart litt med i tts for smj, for tekstdisambigueringa.

Tommi

 • tts pipeline > divvun-normalise
 • techdoc > giellalt.github.io

Inga

 • Missing from Kintel norsk-lulesamisk
 • MT-regressjonstest
 • litt administrativt arbeid: timelister
 • Resiproke pronomen som multiword expression lagt til for smj- goabbák+guojmme, guhtik+guojmme
 • Cg-workshop med Linda, WO
 • TTS-møte
 • Lars Filip Paulsen (samisk språkkonsulent i Hamarøy kommune) vil gjerne sende oss lulesamisk medisinsk ordbok.
 • Møte med Lene og Trond om tagging av resiporoke pronomen
 • Lastet ned Praat og testet litt.

Sjekk med Sametinget at alle seksjonar krev at prosjekt som får midlar til språkarbeid gjev ein kopi til oss for bruk til utviklinga av samisk språkteknologi. + ein koordinator for sjølve innsamlinga.

Katri

 • har sätt upp espeak 'build environment', genererat lydprøver
 • har laggt till "instruktioner" och installationsskript om espeak
 • TTS-møte
 • laggt till eksempelord før G2P regler (med Ingas lydfiler)
 • lyssnat och alignat mera audiomaterialerna från Inga
 • börjat att skriva Lule Saami espeak regler

Ritva

 • testing av GramDivvun og eksempler egen fil
  • har funne nokre falske positive
  • finn feil, men klarer ikkje å føreslå retting
 • problemer med svn

Siri

 • missinglista 2020

Sara Marja

 • missinglisten 2021
 • samtale med Trond om flere lemmaer; stáhtaministtár - stáhtaminister
 • lagt inn fraser og redigert i Term Wiki
 • oppretta kontakt med Marit Eira Gaino i GG

Finn ikkje oversikt over forkorta namn på månader og vekedagar. Siri skal leita etter dei på GG-sider, Børre leitar etter dei i systema våre.

Lulesamisk: http://www.giella.org/articles/3jUTyCvpMQ20i08waMy4K0 https://julevbaago.files.wordpress.com/2015/03/6__24-25-10-2006.pdf

Bør vi leggja inn støtte for pite- og umesamisk i termwikien? Børre ser på det.

Sjur

 • organiserte ei lita markering i samband med samisk nasjonaldag
 • tts-møte
 • diskuterte svn-problem, og hjelpte Maja med å løysa dei
 • diskuterte artikkel med Trond
 • byrja førebu omorganisering av src/fst/ for alle språk

Arbeid framover

 • oppdatert sme-GramDivvun - møte snart?
 • Inga underviser onsdag etter lunsj og torsdag etter lunsj.

Ymse

 • neste møte tysdag 16.2.2021