Meeting2021-03-02

Divvun-møte 2.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • møte om cmp-taggar i särskilt lule-samisk
 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • hjelpt Inga med omsetjing av sme-tekster til smj

Børre

 • kintel-parser.py
 • CorpusTools: errormarkup, bedre feilmeldinger
 • nettsider (divvun.no, divvun.org, giellatekno.uit.no, dicts.uit.no)
  • Ringe og prate med ITA, få DNS til å peke mot divvun.uit.no
  • oppsettsfiler: https
  • backup fra xserven
  • brannvegg på divvun.uit.no
  • certbot etter at brannvegg va fiksa
 • Fikse syntaksfeil i gtuit
 • divvun-sdk-nodejs: jobbe med å få det til og kompilere
 • ta en titt på CreeIntelligentDictionary: bakgrunn, sitemap.xml

Framleis nettsideproblem: - static-files - Bugzilla - divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - nettstavekontrollen - see-servar

Linda

Andre forslag til moglege MA-prosjekt er sjølvsagg òg velkomne : )

Tommi

 • clic-it konferanse
 • reynolds' studenter med infra-problemer
  • -> shellshock
  • -> mer mellomrom-fixar
 • litt jobb med andra onavnt artikel som måtte submittere i søndag

Inga

 • TTS-møte
 • Oversatt tekster fra Acapellas TTS-korpus med OmegaT
 • Fikset syntaksfeil i errormarkup
 • Tatt opp lyd til Katri
 • Retta på error-marking, gjort klar til TTS
 • En dag avhandling
 • Litt smågreier for forbedring av MT

Nytestamentet finst på lulesamisk - kan brukast til TTS? Må sjekkast, men truleg ok.

Katri

 • omorganiserad speech-smj-privat-mappen
 • blev inbjuden till en workshop (Phonological diversity; 16.-19.9. Poznan: http://wa.amu.edu.pl/plm/2020/Home) för att berätta om samisk fonetik
 • utvecklat espeak tts vidare (epenthetic vowels, vowel length, rules for common loanwords etc.)
  • måste ännu göra tester för att hitta fel / kontrollera med Ingas uttal innan publisering
  • två+ siffriga siffror fungerar inte än (10 - 'akta nulla') -- debugging smj_list!
 • prosessera speech-smj-minicorpus för att trena en enkel neural vocoder som fungerar med 1 timmes taldata (Inga)
 • tekniska problemer med datorn...

Ritva

 • Error mark-up
 • GramDivvun
 • Medarbeidersamtale

Siri

 • missinglista 2021
 • missinglista 2020
 • Termwiki

Sjur

 • skreiv langt svar til Rob Reynolds om taggar og taggstandarar
 • stavekontrolltesting
 • sigma2-søknad
 • gsoc
 • forberedt medarbeidersamtaler
 • forelesning på universitetet i Helsinki

Arbeid framover

 • Medarbeidersamtaler
 • Sametinget har workshop på torsdag, alle som kan bør vera med : )

Ymse

 • sjur har førelesing på Helsingfors universitet på torsdag morgon
 • Inga og ungane er sjuke og heime, Inga jobbar truleg mest halve dagar denne veka
 • neste møte tysdag 9.3.2021