Meeting2021-03-09

Divvun-møte 9.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Katri, Ritva, Sara, Siri, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • GramDivvun-møte

Børre

 • divvun-sdk-nodejs
 • korpus
  • normalisere til NFC (det er hva fst-ene venter)
  • flytte docx til odt (docx-konverteringen produserer innviklet html, odt-konvertering gir en mye enklere versjon)

Kommentarar:

 • pandoc kan vera eit alternativ for å konvertera docx-filer (ikkje doc-filer).
 • divvun-sdk-nodejs - diskuter med Brendan

Nettsideproblem:

 • static-files - ok no, bortsett frå LO-5-pluggen (må byggjast på nytt?)
 • Bugzilla - ikkje på plass enno
 • divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - ikkje ok enno
 • nettstavekontrollen - byta til api-giellalt.uit.no som server (REST-api)
 • see-servar - framleis borte

Linda

 • yaml-testar med Duommá (sammensettinger)
 • GramDivvun med Ritva og Duommá
 • diskuterer nye feiltyper med Ritva + yaml fil for å samle dem
 • neurale nettverk med Tommi, Chiara og Mika
 • evalueringskorpus med Børre
 • fulgte med på disputas om flerspråklighet

Tommi

 • jobb med gold korpus for evaluering i nevral artikkel
 • fiksede bugger i divvun-normaliser
 • --enable-tts er i alle språk nå
 • mindre fikser til autogen.sh og configure også
 • hadde medarbeidersamtale

--enable-tts bør automatisk slå på --enable-phonetic og --enable-tokenisers.

Inga

 • TTS-møte & andre møte
 • rettet på tekster som skal brukes i TTS

Jobba halv tid førre veka.

Katri

 • tts-møte
 • omorganiserad speech-smj-privat-mappen
  • nya mapp (tts-texts) för smj-teksterna som blir spelas in
 • ideen till workshop (Phonological diversity; 16.-19.9. Poznan: http: //wa.amu.edu.pl/plm/2020/Home)
 • utvecklat och testat espeak tts vidare
  • två+ siffriga grundtal fungerer nu, men ordningstal har några problemer
 • prosessera speech-smj-minicorpus för att trena en enkel neural vocoder som fungerar med 1 timmes taldata (Inga): behöver .txt + .wav par per setning
  • har skrivit och testat Praat skripter för att konvertera och dela upp långa ljudfiler till kortare delar
  • python skript för att dela upp tekstfiler också
 • added documentations!

Ritva

 • Flammie hjalp til med svn-problemer
 • GramDivvun filer
 • 2x GramDivvun Workshop (Linda & Duommá)

GramDivvun: kan vera vanskeleg å sjå kor ein er i teksten, etter at ein har klikka seg vidare. Innimellom viser til feil setning, både i MS Word og GoogleDocs.

Sara Marja

 • admin saker

Stor bokstav etter hermeteikn på mobiltastatur (iOS i alle fall) - skal ikkje vera slik.

Sjur

 • Medarbeidersamtaler
 • Møte med ASTIN (observatørstatus for samisk og grønlandsk)
 • Sametingets workshop (Joint Sámi flagship project (IDIL 2022-2032)=
 • Forelesning, Helsinki uni
 • tekstnormalisering (TTS) - første del er på plass
 • møte med Antti Arppe
 • tekstrydding i nordsamiske tts-ressursar

Göteborg

 • Studenten som jobber med talesyntese viste fram en demo med bra lyd
 • Divvun oneclick-installer. Enklere å installere: velg språk, installer verktøy og oppdateringshåndterer. Windowsversjonen slippes ganske snart.

Når kjem det oppdateringar av mobiltastaturet? Dvs ordfullføring og ordprediksjon. — Ingen klare planar enno.

Arbeid framover

 • Medarbeidersamtaler

Ymse

 • Møtefrie dagar?
 • neste møte tysdag 16.3.2021