Meeting2021-03-16

Divvun-møte 16.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Inga, Katri, Ritva, Sara

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • når sjur er borte så...:
 • usb-stikker sendt
 • korp-kurs med linda og ritva
 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • ck-ospell:
  • Brendan oppdaterte rust-bindingene i divvunspell-sdk-nodejs
  • Fikset ck-ospell slik at den automatisk laster stavekontroller når de kopieres inn i mappe
  • Sette opp stavekontroll i divvun.no og divvun.org
 • Linda og Tommi: errorsyn-cmp
 • Publisere oppdatert Sammallahti-ordbok
 • Yaml-test/Correct-korpus med Inga

Nettsideproblem:

 • static-files - ok
 • Bugzilla - ikkje på plass enno
 • divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - ikkje ok enno
 • nettstavekontrollen - fungerer
 • see-servar - maskin bestilt

Linda

 • yaml tester (sammensettinger)
 • fixing av mwe-dis regler
 • naacl artikkel
 • fiksing av feiloppmerking i goldstandard etc.
 • møte med Ritva og Duommá om GramDivvun

Tommi

ä har jobba med en infra med den forkortelse-oppdatering, det trengs at alla brukar ska ha nyast giella-core men ä ska pusha den etter konferens-deadline og litt meir testing

Inga

 • Underviste to halve dager
 • Halv dag med PhD
 • Borte nesten en hel dag
 • TTS-møte
 • MT-regresjonstest
 • Plagdes med yaml som stopper nattlig bygging av SMJ
 • La til +Cmp/Unass
 • Partinavn lagt til i smj-prop
 • Smårusk: yamlrettinger og IEŊŊILS
 • Klargjort alle correct.txt i freekorpus til TTS, convertert disse til goldstandard

Katri

 • tts-møte
 • Medarbeidersamtal
 • Jobbar med abstrakt till en workshop (Phonological diversity; 16.-19.9. Poznan: http: //wa.amu.edu.pl/plm/2020/Home)
 • fortsättar espeak-tts tester: send espeak-tts testfiler till zulip igen!
 • Pre-processering av träningsdata för neural vocoder:
  • gått igenom TextGrid-annotationsfilerna: se på skillnader mellan tal och text
  • Praat & Python skripter är färdiga för att prosessera speech-smj-minicorpus trainingdata (.txt + .wav + .TextGrid annotering per setning)
  • lagt till dokumentering av skripter för pre-processering av taldata

Ritva

 • Yaml-møte med Linda og Duommá
 • Samler yaml-eksempelsetninger
 • Error mark-up: rettet gammel error mark-up
 • GramDivvun: testing

Sara Marja

 • missing
 • 2 dager omsorgsdager
 • medarbeidersamtale

Siri

 • Jobbet med Lenes liste

Sjur

 • medarbeidarsamtaler
 • tts-møte
 • møte med Antti
 • jobba med tekstnormalisering for sme

Göteborg

Arbeid framover

 • Inga har lengre lunsj i dag og i morgen.
 • Termwiki-arbeidsmøte mandag kl 1000, Inga, Børre og Sara Marja.

Ymse

 • neste møte tysdag 23.3.2021