Meeting2021-03-23

Divvun-møte 23.3.2021

Til stades: Duommá, Børre, Inga, Katri, Ritva, Sara, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Påske
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Børre

 • Gjøre ferdig bugzilla
 • TermWiki
  • Importere lister til TermWiki
  • Legge til bøyings-, land- og dialektfelt til TermWikien
  • Legge til paradigmelink, det lar Giellagáldu sjekke om ordene deres er i grammatikken vår og om de bøyes riktig (gjør bøyingsfeltet unødvendig)
  • Svare Marko Marjomaa om de nye feltene, og info om paradigmelinken
  • Kort kurs med Inga
 • Lagt til ord i nobsme/smenob
 • satni.org
  • Oppdatert visning av bøyingsmønster til å følge ny standard fra cgi
  • Ny issue på satni.org
  • Begynt jobben med å forstå bøyde former i søkefeltet
  • Undersøke hvordan lemmatisering gjøres i NDS og UralicAPI
 • Være med på å få lang-smj-grammatikktester til å fungere
 • Lagt inn nye sertifikat for giellatekno., giellalt., divvun., dicts. og indigenous-langtech.uit.no
 • Regresjonstestingsartikkel med Linda og Tommi

Nettsideproblem:

 • static-files - ok
 • Bugzilla - ferdig
 • divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - ikkje ok enno
 • nettstavekontrollen - fungerer
 • see-servar - maskin bestilt

Linda

 • yaml tester (sammensettinger)
 • artikkel om neurale nettverk (sendt inn)
 • evaluering til artikkelen
 • fiksing av feiloppmerking i goldstandard etc.
 • fiksing av regressjonstestartikkelen
 • ny evaluering av yaml testan (før og etter vi tok dem i bruk)

Tommi

 • infra-oppdatering for alle språk med forkortelse ekspandering
 • mer normaliser bugger fiksad
 • begynte jobb med normaliser i pipespec
 • fiksade apertium bygging og en par ny ord til apertium-fin-fkv
 • naacl-artikkel oppdatering for en ny workshop

Inga

 • Termwikimøte
 • Rettet opp feil i lister for smj-se i Termwiki
 • Samlet deler av tekster fra vårt boundkorpus for bruk i TTS
 • Flyttet +N, +V+ og +A fra affixes til stems, en del nye leksikon.
 • MT-møte med Lene og Trond
 • Nytt leksikon AGAdj_ATTR_IS for derivasjoner som får attr -is. Sjervak-sjervagis. Tidligere fikk alle attr samme som pred. Ryddet opp i disse derivasjonene.
 • Sendt 100 nye feil i AKs norsk-lulesamisk ordbok.
 • TTS-møte

Katri

 • tts-møte
 • Abstrakt till fonologikonferensen
 • espeak-tts: fixat buggar och feler med talord, jobbar med G3 ord som är ortografisk homonymer i nom&gen (se estnisk reglar?)
 • experimentell taldata från Inga är processert för Merlin-tts (DNN parametric speech synthesis)
 • Merlin configuration, setting up python dependencies... tar ganska mycket tid att ha allt fungera men jag får hjelp från synthesis kollegarna : )

Byggjemaskin for DNN? Eiga datamaskin til no, ev HU seinare, Amazon og norsk senter som alternativ.

Ritva

 • Samler yaml-eksempelsetninger
 • Børre (e-post, svn oppdatering, error mark-up filer)
 • GramDivvun: testing

Sara Marja

 • missing
 • term wiki

Siri

 • Vabbet = sjukemelding?
 • Jobbet med Lenes liste
 • Lagt in arbeidstider

Sjur

 • testa ny Divvun-installerar (one-click-installer), fann feil som eg rapporterte
 • tts-møte
 • har jobba med tekstnormalisering (abbr og tal til full tekst) i sme og smj
 • budsjett og rekneskap for Divvun
 • retta Cmp-feil i smj
 • har lagt inn alle abbr i smj og sme i ekspanderingsfila - sjølve ekspanderinga må leggjast inn for dei fleste
 • diverse e-post fram og tilbake om tts for sme i Finland - Acapela, ReadSpeaker m.m.
 • Kintel-ordboksmøte

Göteborg

 • meir arbeid med one-click-installer
 • skal gjera LO-integreringa

Edmonton/Alberta/Canada

 • har laga ferdig Python-bindinga mot Divvunspell

Arbeid i påska

 • Inga jobber som vanlig.
 • Børre: ingen ekstra fridager
 • Sjur jobbar som vanleg (dvs også på torsdag)
 • Siri jobber som vanlig
 • Duommá djobbar
 • Tommi jobber som vanlig
 • Ritva: jobber kortere dager, sjekker muligheter for avspasering
 • Linda jobber mandag og tirsdag
 • Katri: som vanlig, men i Finland fredag 2.4. och måndag 5.4. är helg

Arbeid framover

 • Møte om lulesamisk ordbok på torsdag (Børre, Inga, Sjur)
 • Lånordsgenerator

Ymse

 • Festskrift til Jack Rueter tilgjengeleg på nettet
 • neste møte tysdag 30.3.2021