Meeting2021-04-06

Divvun-møte 6.4.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Inga, Katri, Sara, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Årsrapport
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • ej mottagit text til tále frå Acapela - heller ikkje enno!
 • ej gjort annet enn gram-chk yaml
 • og gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • artikkelarbeid

Børre

 • Artikkel / grammatikktestverktøy: innspurt på tirsdagen
 • jobbet med lemmatiser/generator i sátni.org etter modell fra NDS, frontend/backend prater sammen (ikke publisert)
 • sma: gjennomgang av affiksleksikon, oppdatere fst på cgi-backend

Nettsideproblem:

 • divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - ikkje ok enno
 • SEE-server - ikkje på nett enno?

Linda

 • sendt inn artikkel om regresjonstester ilag med Børre og Tommi
 • snakka med Ritva om yaml tester for negasjonsfeil
 • skal se på ordan som Sara Marja nevnte

Tommi

 • testade guessern för lånordgenerasjon
 • artikkel

Unimorph for sme: https: //raw.githubusercontent.com/unimorph/sme/master/sme => frå https: //github.com/unimorph/sme

Vi bør i framtida laga vår eiga konvertering frå taggsystemet vårt til Unimorph og UD.

Inga

 • Samlet og rettet på tekster fra vårt freekorpus for bruk i TTS
 • Smårettinger og lagt til enkeltord
 • Administrasjon
 • Borte en dag
 • Rettet på MT-oversettelser av Ávvir

Katri

 • tts-møte
 • Abstrakt till fonologikonferensen nästan färdig
 • Eksperimenterat med DNN parametric tts synthesis: fungerar med Engelsk data
  • Merlin användar Festival front-end som fungerar bara med Engelsk -> är möjligt att använda espeak som en "phonemizer" för Merlin
  • Har testat Ossian front-end (http://simple4all.org/product/ossian/index.html) som är "language-independent": fungerar men resultat är inte så bra -> ska se med Antti hur ska det bli bättre
 • espeak: förbereda första versionen för publicering i espeak GitHub

Sara Marja

 • missing
 • term wiki
 • har sett på feil i stavekontrollen, paradigmegenereringa
 • kommentert årsrapport
 • rapporter inn noen feil i github, lang/sma

Sjur

 • tts-møte
 • gjorde ferdig årsrapporten og sendte han inn
 • dokumentasjonsinfra for techdoc - sjå utkast her: https://giellalt.github.io

Göteborg

 • På Windows så synkroniseres språkinnstillinger på nettet med ein av dei siste oppdateringane. På grunn av det forsvinner språk, har jobbet med å løse det.
 • ny versjon av one-click-installer, Sjur testar - skal løysa problemet over

Edmonton/Alberta/Canada

 • skal ha årsrapport for samarbeidsprosjektet

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra
  • dokumentasjon med github og markdown

Ymse

 • Sara Marja: kan ein få fram ei liste over ting som er godkjent av GG men som ikkje finst i ordboksfilene?
 • framleis ikkje god rekkjefylgje på forslaga frå stavekontrollen for sørsamisk
 • neste møte tysdag 13.4.2021