Meeting2021-04-13

Divvun-møte 13.4.2021

Til stades: Duommá, Børre, Linda, Tommi, Inga, Katri, Sara, Sjur, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • ej mottagit text til tále frå Acapela - heller ikkje enno!
 • ej gjort annet enn gram-chk yaml
 • og gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • laga testar for kongruensreglar
 • har hjelpt Inga med paradigme

Børre

 • Automatisk klassifisering av språk- og tastaturrepo på https://giellalt.github.io
 • Rust-kurs
 • Admin, timer på PagaWeb
 • sma: ordboksartikler og lexc sammen med Sara Marja
 • satni-frontend og -backend forstår og slår opp bøyde ord, trenger mer jobb før det publiseres
 • Håndtering av nested errors i gramcheck-yaml

Døme:

 • ordform: eaba -> grunnform: ii
 • slår ikke opp eaba-artikkelen, bare ii

Nettsideproblem:

 • divvun.no med andre lokale enn dei som allereie finst (berre for Safari på Mac, ok for alle andre) - ikkje ok enno
 • SEE-server - ikkje på nett enno?

Linda

 • artikkelmøte med Tommi
 • starta med kongruensregler og held på å teste og fikse regler
 • snakka med Duommá om yaml tester for kongruensregler (ImprtPl2-Inf, ImprtPl2-PrsPl3)
 • gikk gjennom en del kongruenstestresultater med Duommá for å finne årsaken til feil
 • oppretta en fil for Ritva om yaml tester for negasjonsfeil
 • snakka med Børre om evalueringsskriptet for nested errors
 • CG workshop med Inga og Sjur - fiksa en tokeniseringsbug for lulesamisk

Ritva

 • Jobbet mye med Yaml-filer:
  • Lagt til nye yaml-filer med Neg-eksempler: NegV-ConNeg-Cond.notfixed.yaml ---> Prs Cond (finitt form) blir brukt i stedet for ConNeg (infinitt form), NegV-ConNeg-VFin.notfixed.yaml ---> Prs Ind (finitt form) blir brukt i stedet for ConNeg (infinitt form).
  • Samlet flere eksempelsetninger
 • GramDivvun: testing av tekster

Tommi

 • artikkelplanlegging
 • funnit en phd-arbeid om grammatikkontroll her: https: //helda.helsinki.fi/handle/10138/307466
 • begynte med code switching / foreign språk detection
 • nånting med giellalt.github.io og möte
 • mwe-problemet med "Altá-" i sme

Inga

 • Samlet og rettet på tekster fra vårt freekorpus for bruk i TTS, tekster oversatt/skrevet i Sverige
 • Smårettinger og lagt til enkeltord
 • Avspaserte 1,5 dager
 • Rettet på MT-oversettelser av Ávvir
 • Møte med Ávvir og Lene
 • CG-workshop med Linda
 • Kommentert liste fra Anders Kintel med ca 130 ord i han ordbok som slutter på -ár og an/án/un
 • Staten økte tilskuddet med 2 millioner kroner - Stáhttá lasedij dårjav 2 millijåvnåjn kråvnåjn/millijåvnå kråvnåjn. Skal "million/milliard" oppføre seg som et adjektiv eller skal det også ha kasus delt av tallordet?

Døme:

 • (Dá) guokta millijåvnå gusá li Mikkela Pettera.
 • (Dán) guovte millijåvnå ulmutja sijddabájkke.
 • Mån vuojnáv (dá) guokta millijåvnå ulmutja
 • Vattij dårvov (dán) guovte millijåvnå ulmutjij
 • (Dán) guovten millijåvnå gusán la gussadávdda.
 • (Dát) guovtet millijåvnå gusás oadtjop nuoges mielkev.
 • (Dájna) guovtijn millijåvnå virnnahijn manáj dutke Svalbárddaj

eller

 • (Dá) guokta millijåvnå gusá li Mikkela Pettera.
 • (Dán) guovte millijåvnå ulmutja sijddabájkke.
 • Mån vuojnáv (dá) guokta millijåvnå ulmutja
 • Vattij dårvov (dán) guovte millijåvnnåj ulmutjij
 • (Dán) guovten millijåvnån gusán la gussadávdda.
 • (Dát) guovtet millijåvnås gusás oadtjop nuoges mielkev.
 • (Dájna) guovtijn millijåvnåjn virnnahijn manáj dutke Svalbárddaj

Katri

 • tts-møte
 • testet Divvun one-click-installer med Win10 - ingen feil
  • Tried to write wrong in Lule Saami on purpose and the grammatikkontroll etc. worked in MS Word
 • Abstrakt till fonologikonferensen sendt inn (konferens i 16.9.-19.9.2021)
 • smj espeak publikasjon i GitHub: pull request gjort men en lite cleaning må ennå gøres
 • Trening av Ossian/Merlin DNN TTS med Lule Saami, prøver å trena med IPA tekster direkt (possibly better label alignment/better front-end performance)

Sara Marja

 • missing
 • term wiki
 • redigert dicts

Siri

 • Missinglista
 • Termwiki
 • rette ordbökern

Sjur

 • tts-møte
 • dokumentasjonsinfra for techdoc - ligg no ute her: https://giellalt.github.io
 • testa One-click installer
 • møte med MA-studentane
 • Standard Morgen i dag : )

Göteborg

 • ny versjon av one-click-installer - alle kan testa!
 • møte med MA-studentane

Edmonton/Alberta/Canada

 • skal ha årsrapport for samarbeidsprosjektet denne veka

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra - kva tid passar? Onsdag morgon kl 09.15-10.30. TTS-møte på torsdag til vanleg tid.
  • dokumentasjon med github og markdown
  • CG (Contraint Grammar)

Ymse

 • neste møte tysdag 20.4.2021