Meeting2021-04-20

Divvun-møte 20.4.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Sara, Sjur, Siri

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gått gjennom evaluering av kongruensregler: 1Pl mii Vfin. Døme:
  • makkár prinsihpaid mii galgat doarjut
  • Go mii čurvot nuoraide de galge vástidit.
 • kongruensyamlfila ~ 600 eksempler

Linda

 • gått gjennom evaluering av kongruensregler: 1Pl mii Vfin. Døme:
  • makkár prinsihpaid mii galgat doarjut
  • Go mii čurvot nuoraide de galge vástidit.
 • disambiguering, mwe-dis, grammatikkontroll
 • artikkelmøte med Tommi
  • testregler for finsk kongruens
   • Profeetta, Me olemme totisesti {vahvistanut} sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Jumalan antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. # vahvistanut> vahvistaneet (PrfPrc Sg>PrfPrc Pl)
   • Koira, josta hän välitti paljon, juoksivat pakoon.
 • CG workshop med Inga - kongruensregler
 • snakka med Børre om evalueringsskriptet for nøsta feil
 • instagramma om GiellaLt og språka vi har der

Tommi

 • automatisk dokumentasjon på github-sidor
 • artikkel
 • testade grammarcheker for lang-fin
 • hfst-

Inga

 • Smårettinger og lagt til enkeltord
 • Missinglist
 • Avspaserte 1 dager
 • Rettet på MT-oversettelser av Ávvir
 • CG-workshop med Linda
 • Regressjonstester for MT
 • Missinglist Anders Kintel
 • TTS-møte
 • Ordnet CD til Katri
 • lexc-workshop

Katri

 • tts-møte
 • LexC
 • delat upp Acapela taldata (speech-sme)
  • prepared python & praat scripts pipeline with force-aligner
 • espeak cleaning, samarbeid med espeak developers med bugger
 • Trening av Ossian/Merlin DNN TTS med Lule Saami demo data, trying to get intelligible speech with new label alignment/different front-ends
  • samarbeid med Antti

Sara Marja

 • missing
 • term wiki
 • redigert dicts
 • lexc-workshop

Saknar meir og betre metadata om tekstane i korpussamlinga, samt utvida sitat - slik at kontekst kan leses bedre. Kanskje 1-2 setningar før og etter?

Siri

 • Missinglista
 • Termwiki
 • rette ordbökern
 • Lenes liste
 • lagt til ord som har vært utkommentert i nouns lista
 • lexc-workshop

Sjur

 • tts-møte
 • dokumentasjonsinfra for alle språk i lag med Tommi
  • no skal all språk-spesifikk dokumentasjon skrivast som Markdown
 • testa One-click installer
 • prata med Odd Levi om lulesamisk ordbok
 • prøver å få avslutta GDPR-prosessen
 • utkast til IPA-konvertering i hfst-cg-pipeline

Göteborg

 • ny versjon av one-click-installer - alle kan testa!
 • arbeid med MSOffice-stavekontrollen for Mac i gang igjen - kva med nye mac-ar
 • arbeid starta med LO-stavekontroll

Edmonton/Alberta/Canada

 • har sendt inn årsrapport
 • Sjur skal ha møte med Antti snart

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra - kva tid passar? Onsdag morgon kl 09.15-10.30. TTS-møte på torsdag til vanleg tid.
  • dokumentasjon med github og markdown
  • CG (Contraint Grammar)
  • (avanserte) korpussøk
 • få Antti til å presentera alt arbeid i Canada til alle i Tromsø (maks 20 minutt)
 • avslutta GDPR
 • Børre må laga nye missinglister for sma : )

Ymse

 • neste møte tysdag 27.4.2021