Meeting2021-04-27

Divvun-møte 27.4.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Sara, Siri, Børre, Duommá

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml - korpsøk av setninger och oppmerking
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • møte med Linda om nordsamiske kongruensregler (en del utfordringer med flere feil i setninga)
 • markdown workshop

Børre

 • Jobbe med pdf-konvertering (fikset håndtering av marginer)
 • LexC-kurs
 • Fikse syntaksfeil i sma
 • Debugge og fikse nøsta feiloppmerking
 • Fikse divvun.no slik at den også fungerer på Safari
 • Hjelpe studenter med Divvun-installasjon
 • Møte med Giellagáldu
  • Hvordan lages paradigmer, hvor kommer de fra, hva kan gjøres ved feil
  • Jeg lager lister over ugyldige ord og skrivefeil, de fikser, deretter legges ord til i grammatikker
  • Lagde liste over ugyldige ord til sme, smn og sms
  • Liste av potensielle feilstavelser til sme-Giellagáldu
  • Giellagáldu prater om hva de lurer på, hva de vil ha -> fikse og holde kurs ut i fra det

Linda

 • finske kongruensregler for å finne kongruensfeil (flere omganger)
 • møte med Duommá om nordsamiske kongruensregler (en del utfordringer med flere feil i setninga):
  • "Go fuobmát ahte lea oadjebas {vuoddjit}¢{vuodjit} vulos, de sáhtát {leahtohit}${leahtuhit} skuhtera." lea ---> leat
 • CG workshop med Inga - kongruensregler
 • disputas
 • markdown workshop

Tommi

 • markup-workshop
 • github docs
 • tts text2ipa-verktöy `divvun-phon`
 • finsk grammatikkontroltester og regler
 • organisert sigma2-kontoer

Inga

 • Smårettinger og lagt til enkeltord
 • Nytt leksikon SUOBDE
 • Phd halv dag
 • Rettet på MT-oversettelser av Ávvir
 • CG-workshop med Linda
 • Missinglist Anders Kintel
 • TTS-møte
 • TTS-tekster
 • markup-workshop

Katri

 • tts-møte
 • lexc och markdown workshops
 • börjat att pre-processera nya taldata för smj-tts
 • espeak, samarbeid med espeak developers med bugger
 • Trening av Ossian/Merlin DNN TTS med Lule Saami demo data; nästan ska se på Tacotron 2 och prøver att trena med pre-trained models

Ritva

 • Lagt til flere Yaml-eksempler
 • Lagt til ny Yaml-fil med Neg-eksempler: NegV-ConNeg-3Sg.notfixed.yaml
 • Kongruensanalyser for Linda

Sara Marja

 • missing
 • term wiki
 • redigert dicts
 • lexc kurs
 • Markdown-kurs

Siri

 • rette ordbökern
 • Lenes liste
 • lagt til ord som har vært utkommentert i nouns lista
 • Behvöer en ny missingliste
 • lexc-workshop

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra - kva tid passar? Onsdag morgon kl 09.15-10.30. TTS-møte på torsdag til vanleg tid.
  • dokumentasjon med github og markdown
  • CG (Contraint Grammar)
  • (avanserte) korpussøk
 • få Antti til å presentera alt arbeid i Canada til alle i Tromsø (maks 20 minutt)
 • avslutta GDPR
 • Børre må laga nye missinglister for sma : )
 • skal møtedokumentet skrives i markdown? Hvilke dokumenter skal i fremtiden skrives i markdown?

Ymse

 • neste møte tysdag 4.5.2021