Meeting2021-05-04

Divvun-møte 4.5.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Sara, Siri, Børre, Sjur

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml - korpsøk av setninger och oppmerking
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms
 • møte med Linda om nordsamiske kongruensregler (en del utfordringer med flere feil i setninga)
 • diskusjoner med Ritva og Linda om utfordrende konstruksjoner
 • Seamma guoská midjiide geat bargat láhččit rámmaeavttuid juohkehačča ovdáneapmái.
  • Mii geat bargat...
  • Soai geat -+->bargaba (*barget)
  • Doai geat bargat->bargabeahtti
  • Geat barget?

Børre

 • Fikse dicts-linker, dicts-sider
 • Fikse syntaksfeil i dicts
 • Missinglister til GG og oss
 • Legge til --sort revlemma i lexc-giella-style.py
 • Tronds forelesning om leksikografi/terminologi
 • sátni.org
  • Endelig løse problemet med søk i oversettelser
  • Konvertert ny versjon av Sammallahtis ordbok
 • Porte smi.cgi til python (for å få generering av ordformer)
 • Hjelpe folk

Linda

 • finske kongruensregler for å finne kongruensfeil (flere omganger)
 • møte med Duommá om nordsamiske kongruensregler
 • CG workshop med Inga - kongruensregler
 • Ulianas disputas
 • hjalp Ritva med korpusoppmerkingsrutinger ilag med Børre
 • artikkelarbeid med Tommi og Chiara

Tommi

 • mer github docs
 • sigma2
 • divvun-phon / tts
 • skrev artikkel om unimorph til sigmorphon ws / konvertering

Inga

 • CG-workshop med Linda
 • Missinglist Anders Kintel
 • TTS-møte
 • TTS-annonser (til korpuset)
 • korpussøk
 • regresjonstest
 • gramchecker yaml, feil der
 • lexc-kurs

Korpussøkekurs neste veke, forslagsvis onsdag formiddag.

Katri

 • tts-møte
 • konvertering, denoising och uppdeling etc. av nya taldata för smj-tts eksperimenter
 • Trening av Ossian HMM TTS med Lule Saami demo data och fått "as good as it gets" resultaten; nästan ska se på Tacotron 2 och prøver att trena med pre-trained modellen
 • Har fått Sigma 2 konto, ser hur kan jag använda den med trening av talsyntes

Ritva

 • Gramcheck-comparator møte 1 m/Børre
  • Få til kommando; fornye python o.l
 • Gramcheck-comparator møte 2 m/Børre & Linda
  • Retting & innsjekking step-by-step
 • Rettet fp2-feil i correct.txt-filer (gullstandard)
 • Samlet eksempelsetninger til Yaml-filer
 • Delvis fulgt et disputas

Sara Marja

 • redigert dicts
 • lexc kurs
 • workshop med Siri
 • markdown-kurs

Siri

 • missinglista
 • TW
 • lexc-workshop
 • leksikografi/terminologi forelesning m Trond

Sjur

 • Omorganisert og forenkla github-oppsettet
 • Oppdatert SEE-moduspakka
 • lexc-kurs
 • markdown-kurs
 • litt GDPR

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra - kva tid passar? Onsdag morgon kl 09.15-10.30. TTS-møte på torsdag til vanleg tid.
  • CG (Contraint Grammar)
  • (avanserte) korpussøk: onsdag 12.5. kl 10 norsk tid
 • få Antti til å presentera alt arbeid i Canada til alle i Tromsø (maks 20 minutt)
 • avslutta GDPR
 • skal møtedokumentet skrives i markdown? Hvilke dokumenter skal i fremtiden skrives i markdown?
 • Diskutere smi.cgi med Sjur

Ymse

 • Ferie? (fått påminnelse fra Paga) Vi diskuterer det på neste møte, ha planane så klare som råd er
 • neste møte tysdag 11.5.2021