Meeting2021-05-11

Divvun-møte 11.5.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Ritva, Siri, Børre, Sjur, Duommá

Saker:

 • Sidan sist
 • Maja sitt skrivekurs
 • Acapela og Infovox
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

 • gram-chk yaml - korpsøk av setninger och oppmerking
 • gram-chk testing o forbedring - word additions, disambiguahtor, bugzilla, errorth forms

Sjur: kan vi gje ut ny grammatikkontroll? Børre: berre gje ut! : )

Børre

 • Sátni.org
  • Opprydding i kode
  • Jobbe med wildcard
  • Forbedre Sammallahti-importeringa
 • sma: få tester til å fungere
 • GG
  • Møte om oversettelser av sider og system (TermWikien/Mediawiki)
  • Missinglister
 • Hjelpe folk
 • Møte med it-avdelinga

Linda

 • møter med Duommá om nordsamiske kongruensregler
 • fikse grammatikkontrollregler
 • CG workshop med Inga - kongruensregler og yaml
 • artikkelarbeid med Tommi

Ny grammatikkontroll? - ja takk!

Tommi

 • litt mer github docs
 • divvun-phon og libdivvun debugging
 • artikkel med Linda
 • möter osv. med it-avdeling om serverer vår

Børre: byggjer jspwiki-sider for alle språka på giellalt.uit.no

Inga

 • CG-workshop med Linda
 • Missinglist Anders Kintel
 • TTS-møte
 • Abbreviation

Håplaus jobb med forkortingane! Kor kjem dei frå? Kva tyder dei?

Katri

 • tts-møte
 • processert och trent en modell med ny taldata för smj-tts eksperimenter - fått förståelig(?) resultaten med 3 t data, trent med Ossian HTS recipe (HMM / DNN)
  • små feil med duration, kan prøva å fikse med mer manuell kontroll av oppdelning
 • Tacotron 2 inställning, prøver å trena med pre-trained modellen, samarbet med Göteborg folk
  • Sigma 2?
 • utviklar bättre och "kraftigare" verktyg för prosessering och uppdelning av taldata med python (istället för Praat skripter)
  • möjligt med https: //textgridtools.readthedocs.io/en/stable/api.html

Ritva

 • Gramcheck-comparator
  • Rettet fp2-feil i correct.txt-filer (gullstandard)

Siri

 • missinglista
 • TW

Sjur

 • GitHub- og Markdown-dokumentasjon og dokumentasjonsinfra
 • Meir finpuss med LexC-modus
 • testa nyaste MacDivvun, ein tidleg alpha av ny LO-stavekontroll
 • TTS-møte
 • las MA-oppgåvene til studentane i Gøteborg som arbeider med samiske data
 • diverse arbeid med github og svn

Maja sitt skrivekurs

Startar i haust, planlagt 2-3 samlingar, vil gjerne ha med Divvun og Giellatekno. Vi stiller opp.

Acapela og Infovox

Infovox blir ikkje støttta lenger etter 2022. Dermed står vi snart utan noko som helst, for både Mac- og Windows-brukarar. Bra vi har smj-prosjektet, og studenten i Gøteborg!

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • lexc og fst-infra - kva tid passar? Onsdag morgon kl 09.15-10.30. TTS-møte på torsdag til vanleg tid.
  • CG (Contraint Grammar)
  • (avanserte) korpussøk: onsdag 12.5. kl 10 norsk tid
 • få Antti til å presentera alt arbeid i Canada til alle i Tromsø (maks 20 minutt)
 • avslutta GDPR - møte kl 09.30 fredag 14.5.
 • skal møtedokumentet skrives i markdown? Hvilke dokumenter skal i fremtiden skrives i markdown?
 • Diskutere smi.cgi med Sjur
 • Sjå på meldingar frå Linda om grammatikkontrollen

Ymse

 • Ferie? (fått påminnelse fra Paga)
  • Inga: 28.juni-30.juli
  • Duommá: juli o førsta veckan i augusti
  • Børre: 14.-27. juni, 9.-29.august
  • Tommi: kanskje fyrste veka i juli?
  • Sjur: juli?
  • Katri: first part of july?
 • neste møte tysdag 18.5.2021