Meeting2021-06-01

Divvun-møte 1.6.2021

Til stades: Tommi, Katri, Ritva, Siri, Børre, Sara Marja

Saker:

 • Sidan sist
 • Arbeid framover
 • Ymse

Sidan sist

Duommá

Børre

 • sátni.org
  • Bedre beskyttelse mot feil, bedre feilmelding
  • gjøre søkemodus ferdig
 • Giellagáldu, nordsamisk gruppe. Diskutere arbeidsmåte for samlinger.
 • lexC-kurs
 • Artikkelmøte med Linda og Tommi
 • Hjelpe folk

Linda

 • artikkelmøte med Børre og Tommi (iwclul)
 • GramDivvun-møte med Duommá og Sjur - ny versjon ute!
 • møter med Duommá og fiksing av yaml tester og regler
  • dei fleste reglane er kongruensreglar! (Subj - verbal)

Tommi

 • (tittar https: //trello.com/c/MSclPf9M/13-extremely-low-resource-machine-translation-for-closely-related-languages Sámi NMT um 10: 35)
 • Artikkel til IWCLUL
 • fikser til foma og hfst bugger
 • divvun-phon til pipes og ny version av libdivvun
 • espeak til xfstscript kovertering

Katri

 • flytter kontoret (nytt kontor i Topelia, ved Senatstorget!)
 • text2IPA från espeak med Tommi
 • tts-møte
 • Tacotron 2
  • run inference ok (generert tts syntes med sme text men också med smj text...)
  • Sigma 2 ok men out of quota i Saga
  • försöker att göra transfer learning, använda sme pre-trained för att trena vidare med smj data
 • fortsatt med python verktyg för (pre-)prosessering och uppdelning av taldata

Ritva

 • Error mark-up: fp2-feil i boundcorpus
 • Yaml-filer: lagt til setninger
  • NegV-ConNeg-3Sg.notfixed.yaml
  • NegV-ConNeg-Cond.notfixed.yaml
  • NegV-ConNeg-VFin.notfixed.yaml
 • LexC-kurs

Problem med svn:

uit-mac-46:lang-sme rin025$ svn up
Updating '.':
svn: E155010: Fant ikke noden «/Users/rin025/langtech/lang-sme/root-morphology.md».

Siri

 • missinglisten
 • TW
 • lexc kurs

Korleis arkiverer vi korrespondanse med GG? I docs/? I $GTPRIV?

Kan Sara Marja sjå gjennom liste til GG?

Sara Marja

 • dicts
 • lagt til nye ord
 • lexc kurs

Sjur

 • retta feil i SRS, SMS
 • lexc-kurs
 • oppdaterte alle README, endra namn til README.md
 • GramDivvun-møte
 • testa og debugga grammatikkontrollen - viste seg å vera problem med hfst
 • diskuterte sma-normering med Sara Marja

Gøteborg/TTC

 • jobbar med oppdatert LO-stavekontroll

Arbeid framover

 • ulike fellesmøte for:
  • git/github
  • CG (Contraint Grammar)
 • få Antti til å presentera alt arbeid i Canada til alle i Tromsø (maks 20 minutt)
 • avslutta GDPR
 • skal møtedokumentet skrives i markdown? Hvilke dokumenter skal i fremtiden skrives i markdown?
 • Diskutere smi.cgi med Sjur
 • Sjå på meldingar frå Linda om grammatikkontrollen
 • diskutera og planleggja systematisk arkivering av brevveksling med folk utan for UiT
 • konvertera techdoc til markdown, flytta til github? E-post om flyttinga når ho skjer
 • møte om NDS/satni.org?
 • Annonsera ny GramDivvun på SoMe
 • status-side for nettenestene våre: status.giellalt.org? Sjur/Børre(?) pratar med Brendan

Ymse

 • Ferie? (fått påminnelse fra Paga)
  • Inga: 28.juni-30.juli
  • Duommá: juli o førsta veckan i augusti
  • Børre: 14.-27. juni, 9.-29.august
  • Tommi: kanskje fyrste veka i juli?
  • Sjur: juli?
  • Katri: 28.6.-11.7.
  • Sara Marja: engasjementet går ut 30.06
  • Linda: 12.07.-01.08. eller 08.08.

Lingsoft har teke kontakt, vil publisera verktya våre i dette prosjektet:

«The Microservices project objective is to collect open source tools from the European NLP research and development community and add them to the EU funded data and NLP platforms ELRC-SHARE and European Language Grid (ELG) to stimulate re-use of good open source NLP tools.»

 • neste møte tysdag 8.6.2021